Nieuws

RJ publiceert drie Uitingen

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft drie RJ-Uitingen gepubliceerd. Het betreft ontwerp-Richtlijnen met betrekking tot leasing (292) en toegelaten instellingen volkshuisvesting (645) en een Uiting met ontwerp-alinea's voor Richtlijnen 252 en 272.

RJ-Uiting 2019-1

Ontwerp-richtlijn 645 'Toegelaten instellingen volkshuisvesting'

Deze RJ-Uiting gaat in op de in de toelichting van de enkelvoudige jaarrekening op te nemen gescheiden balansen, winst-en-verliesrekeningen en kasstroomoverzichten voor de DAEB en niet-DAEB tak.

» Download RJ-Uiting 2019-1 'Toegelaten instellingen volkshuisvesting'

RJ-Uiting 2019-2

Ontwerp-alinea's RJ 252 'Voorzieningen, niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa' en RJ 272 'Belastingen naar de winst'

Deze RJ-Uiting gaat in op de waardering van voorzieningen en de presentatie van rentetoevoegingen in de winst-en-verliesrekening bij waardering van voorzieningen tegen contante waarde. Tevens gaat de RJ-Uiting in op een verduidelijking met betrekking tot de presentatie van latente belastingvorderingen.

» Download RJ-Uiting 2019-2, RJ 252 en RJ 272

RJ-Uiting 2019-3

Ontwerp-Richtlijn 292 Leasing 'identificeren of een overeenkomst een lease bevat en verschaffen van informatie over leaseovereenkomsten'

In deze Uiting komt de RJ met voorstellen voor aanpassingen van de bestaande bepalingen in hoofdstuk 292 Leasing met betrekking tot het vaststellen of een overeenkomst al dan niet een lease bevat en over de in de toelichting op te nemen informatie.

» Download RJ-Uiting 2019-3 ontwerp-Richtlijn 292 Leasing

De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl.

Bron: RJ

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.