Nieuws

Fiscaal surfen - Week 45

Een overzicht van het belastingnieuws dat Accountant.nl de afgelopen week tegenkwam op het web.

Eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips
De NBA-uitgave 'Eindejaarstips 2019' is beschikbaar. De publicatie bevat fiscale tips voor ondernemers, dga's, werkgevers en werknemers en tips over de eigen woning en de btw.

Loonbelasting en sociale verzekering

Werkgevers moeten transitievergoeding proactief uitbetalen
In dit nieuwsbericht wordt ingegaan op een uitspraak van het gerechtshof Den Haag over de verplichting van een werkgever om de transitievergoeding proactief uit te betalen.
(Bron: BDO)

Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel Wajong
Vandaag stemde de Tweede Kamer in met het wetvoorstel van staatssecretaris Van Ark, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het wetsvoorstel wordt nu voorgelegd aan de Eerste Kamer. De meeste nieuwe regels gaan in de eerste helft van 2020 in. De regels die te maken hebben met de hoogte van de Wajong-uitkering gaan per 2021 in.
(Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Crisisheffing niet in strijd met EU-handvest
De crisisheffing die op 31 maart 2013 over het loon van een bestuurder is geheven, is niet in strijd met het EU-handvest. Het EU-handvest is alleen van toepassing wanneer EU-lidstaten het Unierecht uitvoeren. En daarvan was hier geen sprake.
(Bron: Deloitte)

Inkomstenbelasting

Geen versnelde aanpassing van box 3
Box 3 blijft de fiscale gemoederen bezig houden. De staatssecretaris van Financiën heeft recentelijk Kamervragen beantwoord waarin hij ingaat of box 3 in strijd is met het recht op ongestoord genot van eigendom dat is vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Daarnaast laat de bewindsman weten dat een versnelde invoering van de aanpassing van box 3 niet mogelijk is.
(Bron: EY)

Btw

Belastingdienst: deadline aanmelding nieuwe kor-regeling nadert
Ondernemers en organisaties met een jaaromzet tot twintigduizend euro die direct per 1 januari 2020 gebruik willen maken van de vernieuwde kleineondernemersregeling (KOR), hebben nog maar een aantal dagen om zich aan te melden.

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.