Nieuws

Fiscaal surfen - Week 48

Een overzicht van het belastingnieuws dat Accountant.nl de afgelopen week tegenkwam op het web.

Loonbelasting en sociale verzekering

Kabinet gaat breed gesprek voeren over kwalificatie zzp
Voor welke opdracht mag een bedrijf een zzp'er inhuren en wanneer is iemand eigenlijk een werknemer? Over deze vraag loopt een lange discussie. Het kabinet gaat daarom de komende maanden in gesprek met werkgevers, werknemers, zzp'ers en betrokken organisaties.
(Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Rekenregels per januari 2020
In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2020 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn eventuele beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.
(Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Btw

Laag btw-tarief op verhuur (kajuit)zeilboot
De Hoge Raad heeft bevestigd dat het lage btw-tarief onder voorwaarden van toepassing is op de verhuur van (kajuit)zeilboten. De watersportbranche is verheugd over deze belangrijke uitspraak.
(Bron: HISWA)

Btw privégebruik woning – bezwaar tegen de eigen aangifte?
Onlangs oordeelde het Hof Arnhem-Leeuwarden dat geen btw is verschuldigd wegens privégebruik van een woning door vennoten van een Vof. Volgens het Hof is deze woning in het verleden door de vof ten onrechte tot het bedrijfsvermogen gerekend.
(Bron: BDO)

Pensioen

Eerste wetgevingspakket uitwerking pensioenakkoord in internetconsultatie
Het eerste wetgevingspakket in het kader van de uitwerking van het pensioenakkoord gaat vandaag in internetconsultatie. Het kabinet wil met het wetsvoorstel 'Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen' meer ruimte bieden voor keuzevrijheid in het pensioenstelsel.
(Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Autobelastingen

Rekenkamer: vernieuw autobelastingen
De Algemene Rekenkamer vindt dat het kabinet de autobelastingen tegen het licht moet houden.

Erf- en schenkbelasting

Hulpmiddel 'Waarde going concern berekenen vanaf 2016' nu ook geschikt voor 2019
Het hulpmiddel 'Waarde going concern berekenen vanaf 2016' is actueel gemaakt. U kunt het voortaan ook gebruiken om de waarde going concern te berekenen van een agrarisch bedrijf dat u in 2019 hebt gekregen door een erfenis of schenking. Deze waarde hebt u nodig voor uw aangifte erfbelasting of schenkbelasting.
(Bron: Belastingdienst)

Internationaal belastingrecht

Geen EU-akkoord belastingregels multinationals
De EU-landen zijn er niet in geslaagd een akkoord te bereiken over een wettelijke verplichting voor multinationals om jaarlijks te rapporteren over hun winst en belastingen in elk land waar ze actief zijn.

Belastingdienst

FNV: onveilig werkklimaat bij Belastingdienst
Bij de Belastingdienst heerst een afrekencultuur die leidt tot angst onder medewerkers om misstanden te melden.

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.