Nieuws

Kabinet trekt tien miljoen extra uit voor circulaire economie

Het kabinet trekt in 2020 extra geld uit om investeringen in milieu- en klimaatvriendelijke technieken te stimuleren voor ondernemers. Daarnaast stelt het kabinet komend jaar tien miljoen extra beschikbaar voor initiatieven op het gebied van circulaire economie.

Dat blijkt uit de Milieulijst 2020, die op 27 december is gepubliceerd in de Staatscourant. De nieuwe Milieulijst biedt ten opzichte van 2019 meer mogelijkheden voor ondernemers die investeren in demontage, producten van gerecycled materiaal en kringlooplandbouw.

Ook duurzaam vervoer staat hoog op de lijst. Zo wordt bijvoorbeeld de aanschaf van elektrische busjes voor doelgroepenvervoer in 2020 extra aantrekkelijk. De regeling zet ook meer in op het terugdringen van stikstofemissie.

MIA/Vamil

Via de fiscale regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) stelt de overheid in 2020 een bedrag van 149 miljoen euro beschikbaar aan ondernemers om duurzaam te investeren. De MIA\Vamil biedt fiscaal voordeel voor investeringen in duurzame technieken. Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor dit belastingvoordeel staan vermeld op de Milieulijst. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat past deze lijst jaarlijks aan na consultatie met de markt.

Nieuw op de Milieulijst zijn productieapparatuur en demontage-apparatuur, voor het maken van producten die na gebruik makkelijker uit elkaar te halen zijn voor hergebruik of recycling. Ook demontage-apparatuur komt in 2020 in aanmerking. Daarnaast is de lijst uitgebreid met verschillende circulaire producten, zoals meubels van gerecycled materiaal, volledig recyclebare zonnepanelen en circulaire matrassen. Zo kunnen ondernemers makkelijk investeren in circulaire producten.

De eisen voor het verwerken van (chemisch) gerecyclede kunststoffen zijn versoepeld. Ook investeringen in circulair ondernemen in de landbouwsector komen nadrukkelijker in aanmerking voor MIA\Vamil. Zo biedt de nieuwe Milieulijst een voordeel voor de productie van biobased materialen door de landbouwsector.

Circulair bouwen

In 2020 biedt de MIA\Vamil ook meer voordeel voor circulair bouwen. Nieuw op de Milieulijst zijn onder andere circulaire woningen, circulaire gevels en een modulair wandsysteem. Het onderscheid tussen verwarmde en onverwarmde gebouwen is verdwenen. Voor bedrijfshallen met industriefunctie stelt de lijst aanvullende voorwaarden.

De MIA\Vamil-steun voor duurzame stallen blijft, maar de Milieulijst 2020 stelt strengere eisen aan de stikstofemissies van deze stallen. Ook brongerichte maatregelen voor het terugdringen van stikstofemissies komen in aanmerking. Ondernemers die investeren in een mestrobot of het scheiden van mest en urine kunnen in 2020 weer rekenen op MIA\Vamil-voordeel.

Elektrische voertuigen

Ook de aanschaf van elektrische voertuigen wordt gestimuleerd. In 2020 mogen bedrijven, mits ze aan de voorwaarden voldoen, 36 procent van de aanschafwaarde van elektrische busjes voor doelgroepenvervoer aftrekken van hun (winst)belasting. In 2019 was dat nog 27 procent. Ook op elektrische taxi’s, bestelbussen, vrachtschepen, vrachtwagens en bussen zit fiscaal voordeel.

Het MIA-voordeel voor elektrische personenauto’s is in 2020 lager dan voorheen. Het marktaandeel van deze voertuigen stijgt, dus is er minder noodzaak deze te stimuleren, meent het kabinet.

Meer informatie over de regelingen en wijzigingen ten opzichte van 2019 is te vinden via www.rvo.nl/miavamil.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.