Nieuws

Aanpassing tijdelijke vrijstellingsregeling voor Britse beleggingsondernemingen

Ondernemingen die vanuit het Verenigd Koninkrijk in Nederland beleggingsdiensten verlenen, of handelen met Nederlandse marktpartijen, worden tijdelijk vrijgesteld van de vergunningplicht in Nederland. De maatregel moet negatieve gevolgen beperken in geval van een no deal-brexit.

Als het Verenigd Koninkrijk zich op 30 maart 2019 terugtrekt uit de Europese Unie zonder dat een terugtredingsakkoord tot stand is gekomen, kunnen Britse ondernemingen niet meer op basis van hun Europees paspoort in Nederland beleggingsdiensten verlenen of beleggingsactiviteiten verrichten. Zonder terugtrekkingsovereenkomst met een daarin opgenomen overgangsperiode moeten ze beschikken over een vergunning.

Daardoor kan onduidelijkheid ontstaan over de continuïteit van de dienstverlening vanuit het VK aan Nederlandse professionele marktpartijen. Die onzekerheid speelt onder meer bij dienstverlening rondom doorlopende derivatencontracten, die Nederlandse ondernemingen zijn aangegaan met marktpartijen die in het VK zijn gevestigd.

Vrijstelling

Om de mogelijke negatieve effecten hiervan te beperken past de Rijksoverheid tijdelijk de Vrijstellingsregeling Wft aan. Ondernemingen die vanuit het VK in Nederland beleggingsdiensten verlenen aan of handelen voor eigen rekening met Nederlandse professionele marktpartijen, worden zo voorlopig vrijgesteld van de geldende vergunningplicht. Ook worden ze (grotendeels) grotendeels vrijgesteld van het doorlopend prudentieel toezicht en gedragstoezicht in Nederland. Voorwaarde daarvoor is wel dat de betreffende partijen in het VK onder toezicht staan.

De vrijstelling geldt alleen als er eind maart geen terugtrekkingsakkoord ligt en de terugtrekking van het VK dus niet op geordende wijze plaatsvindt. De Rijksoverheid gaat er van uit dat de tijdelijke vrijstelling dan tot 1 januari 2021 geldt en eindigt twee jaar nadat deze van toepassing is geworden. De tijdelijke maatregel moet zorgen voor continuïteit van de dienstverlening en moet Nederlandse marktpartijen de tijd geven om adequate maatregelen voor de toekomst te treffen.

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.