Nieuws

CBS: Meer overheidsgeld naar volksgezondheid en sociale bescherming

De uitgaven van de overheid zijn tussen 2010 en 2017 licht verschoven. Inmiddels gaat er vooral meer geld naar volksgezondheid, veiligheid en sociale bescherming. De overheid geeft minder uit aan huisvesting, economische aangelegenheden en algemeen bestuur.

De totale overheidsuitgaven bleven jarenlang op vrijwel hetzelfde niveau. In 2017 waren ze slechts 2,4 procent hoger dan in 2010. Dat meldt het CBS, op basis van nieuwe cijfers over de overheidsuitgaven naar functie.

De uitgaven aan volksgezondheid namen tussen 2010 en 2017 toe met 12 procent, die aan openbare orde en veiligheid met 10 procent. De uitgaven aan huisvesting en gemeenschapsvoorzieningen zijn daarentegen met 40 procent sterk gedaald. Ook werd in 2017 minder geïnvesteerd in vervoer.

Minder rentelasten

Door verlaging van de overheidsschuld en doordat de rente op Nederlandse staatsobligaties lager is, zijn rentebetalingen afgenomen met bijna 4 miljard euro. In 2010 werd bovendien eenmalig extra bijgedragen aan buitenlandse hulp, toen een schuld van de Antillen werd overgenomen. Dit verklaart voor een groot deel de afgenomen uitgaven aan algemeen bestuur tussen 2010 en 2017.

Bij de verminderde uitgaven aan economische aangelegenheden speelt de steun aan een financiële instelling tijdens de kredietcrisis in 2010 een rol. Dat minder werd uitgegeven aan huisvesting en gemeenschapsvoorziening komt doordat er in 2017 meer grond is verkocht dan in 2010: grondverkopen worden geboekt als negatieve uitgaven. Uitgaven aan recreatie, sport en cultuur zijn sinds 2010 geleidelijk aan afgenomen.

Ouderdom en volksgezondheid

Aan sociale bescherming werd 9 miljard meer besteed, vooral door extra uitgaven aan ouderdom (met name AOW). Aan de bescherming van nabestaanden gaf de overheid juist minder uit, onder meer doordat de Anw is versoberd.

De stijging van 6 miljard euro aan volksgezondheid komt door een toename van de uitgaven aan extra- en intramurale medische zorg. Op medische producten werd juist bespaard. Ruim 1 miljard euro extra voor openbare orde en veiligheid is vooral terug te voeren op een verhoging van de uitgaven voor de politie met meer dan 20 procent.

Structuur

Door de verschillende ontwikkelingen verandert de structuur van de overheidsuitgaven. Ten opzichte van 2010 is in 2017 het aandeel in de totale overheidsuitgaven aan sociale bescherming met 2,4 procentpunt toegenomen tot 37 procent. Voor volksgezondheid betreft deze groei 1,6 procentpunt, tot 18 procent.

Sociale bescherming en volksgezondheid zijn ook de grootste beleidsterreinen en deze nemen dus een nog groter deel van het overheidsbudget in beslag. Samen waren ze in 2017 goed voor 55 procent.

Bron: CBS

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.