Nieuws

MKB-Nederland: kabinet moet ondernemers 'ontzorgen' bij klimaatplannen

MKB-Nederland wil dat het kabinet ondernemers technisch en financieel 'ontzorgt' bij de plannen voor het klimaatneutraal maken van ongeveer 500.000 bedrijfsgebouwen in het mkb.

Dat staat in een brief van de mkb-organisatie aan de Tweede Kamer. Mkb-ondernemers onderschrijven de kabinetsdoelstelling van het Klimaatakkoord om naar een CO2-neutrale economie te gaan, aldus MKB-Nederland. Maar ze hebben niet altijd de financiële middelen of technische deskundigheid om verduurzamingsinvesteringen uit te voeren. Door de kleine schaal zijn ook de kosten hoger.

In de brief stelt MKB-Nederland een aantal voorwaarden die noodzakelijk zijn om het mkb-bedrijfsleven mee te kunnen laten doen. Zo moeten alle bedrijven een aanbod krijgen dat aansluit bij hun specifieke energiebehoeften én financiële en fysieke mogelijkheden. Ondernemers moeten in vijf jaar tijd hun investeringen in CO2-besparende maatregelen terug kunnen verdienen.

Bedrijven die zelf energie opwekken en/of groene stroom inkopen moeten de besparingen hiervan kunnen salderen met de nog te ontwikkelen normen op CO2-reductie en energiebesparingseisen.

Vervoersproblemen

Ander aandachtspunt is dat bestelbusjes op benzine of diesel vanaf 2025 niet meer de centra van grotere steden in mogen. Er komt weliswaar een subsidieprogramma voor de aanschaf van een nieuw zero-emission vervoermiddel, maar het budget dat daarvoor beschikbaar komt (185 miljoen euro) is volstrekt ontoereikend, stelt de organisatie.

MKB-Nederland ziet daarnaast praktische problemen opdoemen voor ondernemingen met minder dan honderd werknemers, als het gaat om de uitvoering van voorgestelde nieuwe regels voor werk-gebonden verkeer (vanaf 2022), die inzetten op meer elektrische voertuigen, meer OV, meer fiets, meer flexibel werken, enz.

De spits mijden, gebruik van videoconferencing en dergelijke is niet altijd makkelijk te organiseren en zal leiden tot hogere lasten. MKB-Nederland wil daarom dat de impact van het pakket maatregelen eerst wordt onderzocht en dat een mkb-toets wordt gehouden op uitvoerbaarheid.

De Tweede Kamer vergadert op 5 februari 2019 over het recente Klimaatakkoord.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.