Nieuws

Baten en lasten van provincies lopen terug

De lasten van alle provincies samen zijn in de periode 2016-2019 teruggelopen met elf procent. Voornaamste oorzaak is de overheveling van jeugdzorg naar gemeenten. De baten liepen in dezelfde periode nog iets sterker terug, met zestien procent.

Drenthe en Flevoland zijn de enige provincies waar zowel de lasten als de baten opliepen. In Gelderland namen de uitgaven met bijna 37 procent af. Regionale bereikbaarheid is in alle provincies de grootste uitgavenpost in 2019. Dat meldt het CBS, op basis van nieuwe provinciale begrotingscijfers over 2019, begrotingen van 2018 en realisatiecijfers over eerdere jaren.

Noord-Brabant en Gelderland verwachten voor 2019 de hoogste uitgaven, beide rond de 730 miljoen euro. Zuid-Holland staat op drie, op ruime afstand gevolgd door de overige provincies. De drie genoemde provincies ramen met afstand ook de grootste inkomsten. Flevoland verwacht met een kleine 190 miljoen euro het minste uit te geven.

Alle provincies besteden in 2019 volgens hun begrotingen meer dan er binnenkomt, net als in 2018 het geval was. Het verschil betalen de provincies uit hun reserves. Friesland teert het meest in op het eigen vermogen, bijna 100 miljoen. In Zeeland bedraagt het tekort net iets meer dan één miljoen euro. De reserves van de provincies variëren van iets meer dan 300 miljoen euro in Flevoland tot 4,7 miljard euro in Gelderland (volgens de realisatie 2017).

Uitgaven per inwoner

Als inkomsten en uitgaven worden gedeeld door het aantal inwoners per provincie ontstaat een ander beeld. Groningen geeft per inwoner het meeste uit, 683 euro, en heeft ook de hoogste baten per inwoner met bijna 600 euro. De uitgaven van Zuid-Holland en Noord-Holland zijn met nog geen 190 euro en 182 euro per persoon de laagste van alle provincies.

De verschillen tussen baten per inwoner zijn vooral te verklaren vanuit het provinciefonds, de bijdrage van het Rijk. Het provinciefonds keert relatief meer uit aan de minder bevolkte provincies. Flevoland krijgt relatief veel motorrijtuigenbelasting (MRB) binnen, vanwege de aanwezigheid van enkele grote leasemaatschappijen.

Regionale bereikbaarheid

In alle provincies is regionale bereikbaarheid en regionaal vervoer de grootste uitgavenpost. Utrecht en Groningen spannen hierin de kroon. In beide provincies gaat meer dan de helft van de uitgaven daarheen. In Utrecht gaat een groot deel van het budget naar de veelbesproken Uithoflijn, de verbinding naar universiteitscomplex De Uithof.

In meer dan de helft van de provincies is vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling van natuurgebieden de op een na grootste kostenpost. In Limburg wordt relatief veel besteed aan waterbeheer, regionale economie en culturele infrastructuur en monumentenzorg. In Zuid-Holland gaat relatief veel geld naar milieu, energie en klimaat.

Bron: CBS

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.