Nieuws

CBS: Huishoudens motor achter economische groei in 2018

De Nederlandse economie, afgemeten aan het bbp, groeide in 2018 met 2,7 procent. Dat is iets minder sterk dan in 2017, toen de hoogste groei sinds de crisis werd gerealiseerd. Huishoudens droegen het meeste bij aan de economische groei in 2018.

Opnieuw was de economische groei in 2018 grotendeels toe te schrijven aan de toegenomen werkgelegenheid. Dat stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in haar jaaroverzicht van de Nederlandse economie. Het aantal gewerkte uren groeide met 2,4 procent. Hiermee leverde de toename van de werkgelegenheid de op een na grootste bijdrage aan de economische groei van deze eeuw.

In 2016 en 2017 was de toenemende werkgelegenheid ook al de motor van de Nederlandse economie. De arbeidsproductiviteit (bbp per gewerkt uur) groeide met 0,3 procent. Sinds 2014 is de groei van de arbeidsproductiviteit gemiddeld lager dan in de periode voor de crisis.

Vorig jaar was voor de arbeidsmarkt opnieuw een jaar van records. Niet alleen het aantal gewerkte uren steeg tot recordhoogte, ook het aantal banen nam flink toe, tot een nieuwe recordstand van 10,4 miljoen. De werkloosheid daalde tot de laagste stand na 2008 en kwam uit op gemiddeld 350 duizend. Er waren meer mensen aan het werk dan ooit.

Het aantal openstaande vacatures lag met 248 duizend hoger dan het recordaantal vacatures in 2008. Door het oplopen van de vacatures en afnemen van de werkloosheid, is de spanning op de arbeidsmarkt in het laatste kwartaal van 2018 verder opgelopen naar een nieuw hoogtepunt.

Groei beschikbaar inkomen

Het netto reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is in 2018 met 2,6 procent gestegen, aldus het CBS. Huishoudens behaalden vooral meer inkomsten uit arbeid. Ook dat heeft vooral te maken met de toegenomen werkgelegenheid. De reële loonstijging is al jaren gematigd.

De inkomensgroei is voor het vijfde jaar op rij positief en bovendien de grootste groei van het netto reëel beschikbaar inkomen van huishoudens na 2001. Toen groeide het beschikbare inkomen met 6,4 procent. Sinds 2014 loopt de groei van het beschikbaar inkomen per hoofd van de bevolking redelijk gelijk op met die van het bbp.

Het hogere huishoudinkomen vertaalde zich in hogere consumptie. Deze leverde in 2018 van alle bestedingscategorieën de grootste bijdrage aan de economische groei. Naast consumptie leverden ook investeringen in vaste activa een grotere bijdrage aan de groei dan het handelssaldo. In voorgaande jaren was de buitenlandse handel de motor van de economie.

Consumentenvertrouwen daalt

De Nederlandse economie verkeerde in 2018 volgens de 'CBS-Conjunctuurklok' in hoogconjunctuur, met een piek in augustus. Daarna werd het conjunctuurbeeld zeven maanden achter elkaar minder positief.

Vooral het consumentenvertrouwen verslechterde. Dat vertrouwen  bereikte in april 2018 een hoogtepunt maar is sindsdien gedaald. In februari 2019 waren consumenten voor het eerst in ongeveer drie jaar negatief: er waren meer pessimisten dan optimisten. In maart verslechterde de stemming verder.

Bron: CBS

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.