Nieuws

Kredietunies spelen beperkte rol, EZK blijft in meerwaarde geloven

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de ontwikkeling van de financieringsvorm kredietunies en het functioneren van de brancheorganisaties.

Dit naar aanleiding van het onderzoeksrapport 'Vijf jaar Nederlandse kredietunies'. Het onderzoek, uitgevoerd door adviesbureau K+V, gaat in op de ontwikkeling en het toekomstperspectief van de financieringsvorm kredietunies en het functioneren van beide brancheorganisaties: de Vereniging Kredietunie Nederland (VKN) en de Vereniging Samenwerkende Kredietunies (VSK).

Nog maar 12,5 miljoen verstrekt

Uit het rapport blijkt dat er momenteel 25 actieve kredietunies zijn die de afgelopen vijf jaar 12,5 miljoen euro krediet hebben verstrekt. Er zijn tot nu toe 800 financieringsaanvragen bij kredietunies ingediend en er zijn 163 leningen verstrekt. De zes grootste kredietunies hebben 100 leningen verstrekt. Kredietunies spelen volgens het rapport hiermee een beperkte rol in het financieringslandschap.

Die beperkte rol heeft onder meer te maken met de beperkte bekendheid en het beperkte bereik van kredietunies in (lokale) netwerken van ondernemers met kredietaanvragen. Kredietunies ontvangen hierdoor onvoldoende (kwalitatief goede) aanvragen. K+V doet daarvoor een aantal aanbevelingen, die zien op meer toegevoegde waarde voor kredietunies, een beter functionerende vertegenwoordiging van kredietunies en de rol van de overheid daarbij.

K+V concludeert ook dat de huidige vertegenwoordiging van de kredietunies door twee verschillende brancheorganisaties niet aan de ontwikkeling en groei van de financieringsvorm ten goede komt. K+V stelt dat het in het belang van alle kredietunies is wanneer één brancheorganisatie alle kredietunies zou vertegenwoordigen, in een ondersteunende en faciliterende rol.

Ook geen grote impact verwacht

Verder concludeert K+V dat op basis van de ontwikkeling die kredietunies sinds de opstart hebben meegemaakt, het niet aannemelijk is dat kredietunies in de komende vijf jaar een grote impact zullen maken op het financieringslandschap voor het mkb. K+V verwacht dat wanneer kredietunies op de huidige voet doorgaan, zij over vijf jaar in totaal ongeveer 30 tot 40 miljoen euro zullen hebben verstrekt bovenop de huidige 12,5 miljoen euro.

Kredietunies kunnen volgens K+V hun waarde wel verder vergroten door te zorgen dat zij voldoende kredietaanvragen van voldoende kwaliteit binnen krijgen. Dit blijft primair de verantwoordelijkheid van kredietunies zelf. Tevens kunnen de brancheorganisaties hierin ondersteunen door het faciliteren van onderlinge kennisuitwisseling tussen kredietunies en door de naamsbekendheid en kennisdeling over kredietunies te vergroten.

Ondersteuning EZK

De afgelopen vijf jaar heeft EZK ondersteuning geboden aan de ontwikkeling van kredietunies als nieuwe financieringsvorm voor het mkb. Dit past in het beleid om meer alternatieve financieringsvormen te stimuleren en het vergroten van het aanbod van mkb-financiering. Deze ondersteuning vond plaats in de vorm van een financiële bijdrage aan die activiteiten die door de individuele kredietunies niet geheel zelf kunnen worden bekostigd (voorlichting, externe communicatie en het ontwikkelen van juridische documentatie en een kredietsysteem).

Naast deze financiële ondersteuning kunnen kredietunies zich laten accrediteren voor het verstrekken van krediet met behulp van de regeling Borgstelling mkb-kredieten (BMKB). Inmiddels zijn drie kredietunies op deze wijze onder de BMKB geaccrediteerd.

Reactie EZK

EZK-staatsecretaris Keijzer laat in reactie op het onderzoeksrapport weten het belangrijk te vinden dat kredietunies hun potentiële meerwaarde kunnen realiseren. Op basis van de bevindingen over de beide brancheverenigingen en in lijn met de aanbevelingen uit het rapport, continueert zij daarom de financiële ondersteuning aan VSK in 2019 en in 2020 in de vorm van een subsidie met een afbouwend karakter.

Op deze wijze moet meer tijd en ruimte ontstaan voor VSK "om haar eigen inkomsten te organiseren en het potentieel van kredietunies als jonge financieringsvorm voor het mkb met een beter toekomstperspectief waar te maken".

Bron: Vindsubsidies

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.