Nieuws

Mannen hebben hoger pensioen dan vrouwen

Mannen en vrouwen bouwen aan het begin van hun werkzame leven ongeveer evenveel pensioen op, maar bij oudere leeftijdsgroepen blijken mannen steeds hogere aanspraken op te hebben gebouwd dan vrouwen. Dit hangt samen met een verschil in arbeidsparticipatie en in de mate waarin in deeltijd wordt gewerkt.

Dat blijkt uit de pensioenaansprakenstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Mannen komen gemiddeld uit op een hoger te bereiken pensioen dan vrouwen, namelijk 13.700 tegen 9.200 euro. Het verschil tussen mannen en vrouwen in het te bereiken pensioen is klein in de jongste leeftijdsklasse en wordt groter met het stijgen van de leeftijd. Gemiddeld is het te bereiken pensioen voor mensen van 25 jaar tot de AOW-leeftijd 11.600 euro bruto per jaar.

Eind 2016 hadden ruim 8,9 miljoen personen van 25 jaar tot de AOW-leeftijd één of meer aanspraken op levenslang ouderdomspensioen bij een Nederlandse pensioenuitvoerder. Bij 64 procent ging het om pensioen dat op dat moment actief werd opgebouwd. Van de 8,9 miljoen mensen was 53 procent man. Het gaat om alle aanspraken die worden opgebouwd bij Nederlandse pensioenfondsen en -verzekeraars, zowel actieve als slapende. Actieve aanspraken worden aangevuld door het betalen van premies, slapende aanspraken niet.

Verschil

In de leeftijdsklassen tot 40 jaar is het verschil tussen mannen en vrouwen klein, daarna neemt het toe, aldus het CBS. In de leeftijdsklasse van zestig jaar tot de AOW-leeftijd, waarbij het gaat om mensen die binnen afzienbare tijd met pensioen zullen gaan, is het verschil 55 procent. Mannen van zestig jaar en ouder hebben 14.900 bruto per jaar opgebouwd, vrouwen van zestig jaar en ouder 6.800.

Tussen individuele personen, zowel mannen als vrouwen, zijn de verschillen groot; er zijn veel mensen die (nog) een heel laag te bereiken pensioen hebben, terwijl er ook mensen zijn die een pensioen van meer dan honderdduizend euro per jaar kunnen verwachten.

Bron: CBS

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.