Nieuws

'Minder regeldruk bij inventariseren en oplossen risico's voor werknemers'

Ondernemers moeten met een simpele online tool risico's voor werknemers, zoals arbeidsomstandigheden en hygiëne, kunnen inventariseren en oplossen. Dat is één van de voorgestelde maatregelen om ondernemen makkelijker te maken.

Dit adviseren de commissie-Van Straalen, gericht op verbetering van regelgeving voor het mkb, en het actieprogramma Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0, namens de organisaties voor kappers, slagers, bakkers, bloemisten en schoenmakers (ANKO, KNS, NBOV, VBW en NSV). Rapporten van de commissie en het actieprogramma zijn aangeboden aan de staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). 

"Het oplossen van knelpunten in de regelgeving voor ondernemers is een speerpunt van het kabinet", aldus staatssecretaris Keijzer (EZK). "Regels zijn nodig, maar we moeten deze altijd kritisch bekijken en zoveel mogelijk op maat maken. Deze adviezen van ondernemers zelf helpen hen en hun collega's om van stapels papier af te komen. Waar mogelijk neem ik de voorgestelde maatregelen graag over."

Volgens staatssecretaris Van Ark (SZW) moeten alle werknemers gezond en veilig hun werk kunnen doen. "Een inventarisatie en analyse van mogelijke risico's is daarbij een voorwaarde. Ook heldere regelgeving over arbeidsomstandigheden maakt registratie makkelijker. Zo kunnen ondernemers zich concentreren op ondernemen en daarmee de veiligheid van hun werknemers en zijn ze minder tijd kwijt aan registreren."

Knelpunten en adviezen

In het actieprogramma Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0 zijn twaalf knelpunten geïdentificeerd en ook suggesties voor oplossingen verkend, die samen met betrokken ministeries verder worden uitgewerkt. Daarbij gaat het onder andere over arbeidsomstandigheden, voedselhygiëne en onderwijs.

Het eerste advies van de recent door het ministerie van EZK ingestelde Strategische commissie betere regelgeving bedrijven, onder leiding van Michaël van Straalen, gaat specifiek over de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). Dit is een lijst met alle veiligheids- en gezondheidsrisico's in een bedrijf en een plan voor het oplossen ervan. De commissie, die in haar adviezen samenwerkt met MKB-Nederland, beveelt aan om een volgende stap te zetten in het gebruiksvriendelijker maken van digitale RI&E-tools. Uitgangspunt is om de vereiste tijd die ondernemers nodig hebben bij het invullen hiervan te minimaliseren.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.