Nieuws

Overgangsregeling voor onderhoud aan monumenten in 2019

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de Subsidieregeling overgang afschaffing fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden gepubliceerd.

De regeling is een overgangsregeling op basis waarvan subsidie kan worden verstrekt voor reeds lopende onderhoudsprojecten die doorlopen in 2019, specifiek voor de kosten die voorheen als drukkende onderhoudskosten wel fiscaal aftrekbaar waren, maar die niet in aanmerking komen voor subsidie op grond van het Beleidskader instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten (IWR). Het gaat dan om werkzaamheden die niet-monumentgerelateerd zijn (zoals onderhoud aan elektrische installaties, verwarmingsinstallaties en sanitair).

In aanmerking komen natuurlijke personen die in 2019 een rijksmonument als eigen woning hebben of voor wie een rijksmonument in 2019 als bezitting wordt aangemerkt.

Concreet kan op basis van de regeling subsidie worden verstrekt als tegemoetkoming in de drukkende onderhoudskosten voor werkzaamheden ten behoeve van een rijksmonument die in 2019 zijn uitgevoerd of die in 2018 zijn uitgevoerd, maar waarvan de kosten pas in 2019 zijn betaald.

De subsidie bedraagt 38 procent van de voor subsidie in aanmerking komende drukkende onderhoudskosten.

Aanvragen kunnen van 1 maart 2020 tot en met 30 april 2020 worden ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het is mogelijk om voor het Beleidskader instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten en voor deze regeling één gezamenlijke aanvraag te doen.

Bron: Vindsubsidies

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.