Nieuws

KPMG: 'Ceo ziet klimaatverandering als belangrijkste risico'

De klimaatverandering vormt een steeds groter risico voor de groei van ondernemingen.

Dat concludeert KPMG in de jaarlijkse CEO Outlook, een onderzoek onder 1.300 ceo's in elf landen, waaronder Nederland. De bestuursvoorzitters schatten de gevolgen van klimaatverandering op de bedrijfsvoering voor het eerst hoger in dan de dreigingen als gevolg van geopolitieke onzekerheid en mogelijke verstoringen als gevolg van nieuwe technologieën.

Wereldwijd beschouwt één op de vijf ceo's klimaatverandering als de grootste bedreiging voor groei, op de voet gevolgd door disruptieve technologieën (19 procent) en protectionisme (16 procent). De onderzochte ceo's zijn dan ook vooral bezig om de organisatie dermate veerkrachtig te maken dat de onderneming in staat is om mogelijk verstoringen te weerstaan en groei te kunnen blijven realiseren. Zo'n 70 procent van de onderzochte bestuursvoorzitters geeft aan dat het vermogen om wendbaar te zijn essentieel is voor het voortbestaan van het bedrijf.

Bestaansrecht

Rob Fijneman, Head of Advisory bij KPMG: "In het recente verleden had veerkracht vooral te maken met het weerstaan van kortstondige tegenwind, het verdedigen van de concurrentiepositie en het vergroten van de schaal om concurrentievoordeel te behouden. Tegenwoordig worden bedrijven permanent uitgedaagd en is het tempo van verandering veel hoger. Vandaag de dag is een succesvolle ceo dan ook een bestuursvoorzitter die veerkracht laat zien."

Het is volgens Fijneman dan ook niet verassend dat ceo's wendbaarheid en het vermogen om flexibel te opereren als de belangrijkste voorwaarde zien om te overleven. "Aanpassingsvermogen is daarmee een bestaansrecht geworden. Ruim 80 procent van de ceo’s is persoonlijk bezig met het verbeteren van veerkracht en flexibiliteit. Toch kent de helft van de bedrijven nog altijd een cultuur waarbij de werknemer snel wordt afgerekend op het niet slagen van innovatieprojecten. Verder geeft bijna 70 procent van de bedrijven er de voorkeur aan om in technologie te investeren om de veerkracht te verbeteren en veel minder in de vaardigheden van de werknemer."

Financiële inzichten

Volgens Fijneman richt de aandacht van ceo's zich in toenemende mate op energietransitie en het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. "Ruim 75 procent van de bestuursvoorzitters geeft aan dat de groei van de onderneming zal afhangen van het vermogen om mee te doen aan een economie die milieuvriendelijker is en schone technologie gebruikt. En ruim de helft is ervan overtuigd dat alleen financiële groei niet volstaat om op de lange termijn succesvol te kunnen blijven."

De toenemende aandacht voor de risico's van de klimaatverandering zorgt ervoor dat de opvattingen van bedrijven en beleggers op het gebied van het klimaat dichter bij elkaar komen. Fijneman: "Vermogensbeheerders en beleggers zijn al lange tijd van mening dat klimaatverandering een groot financieel risico vormt. Voor beleggers spelen het klimaatrisico en andere duurzaamheidsfactoren een rol van betekenis in de keuze voor investeringen. Zij beleggen niet in bedrijven die risico's lopen. Ondernemingen moeten dan ook veel meer aandacht besteden aan de wijze waarop zij hun stakeholders inzicht geven in de klimaatrisico's die zij lopen en de financiële gevolgen ervan."

Daarin speelt de accountant ook een belangrijke rol. Op 26 juni organiseert de NBA de Dag van de Financial, waarbij de rol van de financial en de accountant bij het thema duurzaamheid centraal staat. "Als financial en accountant zijn er volop mogelijkheden om uw rol te pakken. Van energietransitie tot circulair businessmodel, het heeft allemaal impact op de financiële huishouding", aldus de NBA.

Digitale wendbaarheid

Om veerkrachtiger te kunnen zijn, zullen de bedrijven volgens Fijneman door de hele organisatie heen hun digitale wendbaarheid moeten waarborgen. "Dit betekent bijvoorbeeld dat zij op het gebied van cyber een dusdanige veerkracht opbouwen dat mogelijke dreigingen het proces van innovatie niet laten ontsporen. Maar het betekent ook een volledig andere inzet van menselijke vaardigheden en technologie, het versnellen van de adoptie van geavanceerde technologieën en het opwaarderen van de kennis en vaardigheden van de werknemers. Het vermogen van bedrijven om digitale innovatie door te voeren in de totale organisatie vormt immers de sleutel tot het ontsluiten van duurzame groei op de lange termijn."

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.