Nieuws

SRA: 2018 topjaar voor mkb

2018 was een topjaar voor het Nederlandse mkb. De financiële positie van bedrijven verbeterde opnieuw, er werd fors geïnvesteerd en de omzet steeg gemiddeld met bijna 10 procent ten opzichte van een jaar eerder. Ondanks de hogere personeelskosten nam ook de winstgroei toe en kwam uit op ruim 16 procent, iets meer dan de 15,5 procent van een jaar eerder. Met name de bouw en industrie boekten als branche mooie cijfers.

Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport Branches in Zicht 2019, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen.

Personeelskosten nemen verder toe

De personeelskosten zijn opnieuw sterker gestegen en de krapte op de arbeidsmarkt blijft voor veel mkb-ondernemers een hoofdpijndossier. In 2018 liepen de personeelskosten per saldo met ruim 9 procent op, tegenover 8 procent in 2017.

De toename van de personeelskosten kwam vooral door opnieuw hogere kosten voor sociale zekerheid. Deze stegen met 12 procent (2017 met 10 procent). Ook vielen de kosten voor het inhuren van flexibele arbeidskrachten hoger uit. De loonkosten zijn in 2018 ook gestegen, maar minder sterk dan in het voorgaande jaar, met 7,8 procent in 2018 tegenover 9,4 procent in 2017.

Op brancheniveau stegen de totale personeelskosten het sterkst in de logistiek (+10 procent), de medische zorg (+11 procent) en de bouw (+9 procent). De autobranche, de detailhandel, de horeca en specialistische zakelijke dienstverleners hielden de kostenstijging relatief beperkt (circa 6 procent).

Vermogenspositie verder verbeterd

De solvabiliteit is voor het mkb als geheel verbeterd met ruim 43 procent. Het eigen vermogen is per saldo met bijna 16 procent toegenomen. Deze groei is iets lager dan in 2017, maar toen vertekende het beeld door de afschaffing van het pensioen in eigen beheer. Hierdoor gingen de pensioenvoorzieningen naar het eigen vermogen. In 2018 viel vooral de sterke groei op van bijna 22 procent van het eigen vermogen in de bouw en van ongeveer 20 procent in de specialistische zakelijke dienstverlening.

'Tijd om te investeren'

Harry Marissen, bestuurslid van SRA: "Het mkb heeft nu dus 'vet op de botten'; een mooi moment om te investeren in verdere groei. Het mkb kan de financiële buffers gebruiken voor investeringen in technologische vernieuwing. Data zijn immers onmisbaar om processen efficiënter in te richten, strakker te sturen op resultaat en om te innoveren."

Regionale verschillen

De omzetontwikkeling was in alle regio's positief. De vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht gingen aan kop, gevolgd door de provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland. Zeeland, Noord-Brabant, en Limburg, en Groningen, Friesland en Drenthe bleven enigszins achter.

De winstcijfers waren bovengemiddeld in de regio's Overijssel, Gelderland en Flevoland en Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht (exclusief de vier grote steden). De personeelskosten stegen met 13,7 procent het hardst in de vier grote steden, terwijl de stijging hier in 2017 opvallend klein was (2,7 procent).

Bouw floreert, automotive blijft achter

Op brancheniveau blonk de bouw uit met een winstgroei van 30 procent, ondanks de relatief sterke stijging van de personeelskosten. Ook de industrie zag met 23 procent de winst sterk toenemen, maar hier kwam de omzetgroei iets lager uit dan het mkb-cijfer.

De automotive stelde teleur met een omzetgroei van ruim 2 procent en een winstgroei van ruim 4 procent. De horeca en de retail lieten relatief bescheiden cijfers zien. Die waren een voorbode voor de dalende particuliere consumptie en een negatief consumentenvertrouwen in de eerste maanden van 2019. "SRA pleit in dit kader voor een lagere WIG (sociale premies) om het netto-inkomen voor de consument te vergroten", aldus Marissen.

» SRA: Branche in Zicht

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.