Nieuws

Fiscaal surfen - Week 27

Een overzicht van het belastingnieuws dat Accountant.nl de afgelopen week tegenkwam op het web.

Inkomstenbelasting en sociale verzekering

Kabinet verlengt IOW met 4 jaar
De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) wordt verlengd. Werknemers vanaf 60 jaar en 4 maanden die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden, kunnen aanspraak maken op een IOW-uitkering.
(Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Btw

Reikwijdte btw-tarief genees- en hulpmiddelen bij cosmetische ingreep
Het HvJ EU oordeelt geregeld over de ruimte die lidstaten hebben om het verlaagde btw-tarief toe te passen op geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.
(Bron: PwC)

Klimaatakkoord

Tax Alert: Klimaatakkoord
In deze Tax Alert zetten wij de belangrijkste fiscale maatregelen uit het Klimaatakkoord kort uiteen.
(Bron: EY)

Internationaal belastingrecht

Nederland sluit belastingverdrag met Irak
Nederland heeft met Irak een belastingverdrag gesloten. In het belastingverdrag staan afspraken die moeten voorkomen dat enerzijds burgers of bedrijven dubbel belasting betalen en anderzijds dat belastingheffing wordt ontweken.
(Bron: Ministerie van Financiën)

Nieuw beleidsbesluit internationale rulingpraktijk gepubliceerd
Per 1 juli 2019 is een nieuw besluit in werking getreden waarin regels zijn opgenomen met betrekking tot de wijze waarop en de voorwaarden waaronder zekerheid vooraf kan worden verkregen in de vorm van een ruling met een internationaal karakter.
(Bron: Deloitte)

Belastingontwijking

Kabinet dient nieuw wetsvoorstel in tegen belastingontwijking
Het kabinet gaat een einde maken aan structuren waarbij bedrijven belasting ontwijken door gebruik te maken van de verschillen in belastingstelsels van landen, de zogenaamde hybridemismatches.
(Bron: Ministerie van Financiën)

Belastingdienst

ADR onderzoekt 'ongeschreven regels' binnen Belastingdienst
De Audit Dienst Rijk deed onderzoek naar ‘ongeschreven regels’ bij de Belastingdienst en het ‘kerndepartement’ van het ministerie van Financiën. Staatssecretaris Snel pleit voor meer aandacht voor cultuur en gedrag bij de vernieuwing van de Belastingdienst.

Besluiten

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.