Nieuws

Fiscaal surfen - Week 30

Een overzicht van het belastingnieuws dat Accountant.nl de afgelopen week tegenkwam op het web.

Inkomstenbelasting

Bewaartermijn bewijs voor lening eigen woning
De Hoge Raad heeft recentelijk geoordeeld over de bewaartermijn van de schriftelijke bescheiden inzake de verbetering of onderhoud van de eigen woning.
(Bron: BDO)

Verlies uit een middellijk lucratief belang is niet aftrekbaar
Op 19 juli 2019 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over de aftrekbaarheid van een verlies dat voortvloeit uit een middellijk gehouden lucratief belang. De belanghebbende kan het verlies niet in aftrek brengen.
(Brn: EY)

Overheidsondernemingen

Verruiming vrijstellingen voor overheidsondernemingen
Sinds 1 januari 2016 zijn zowel directe als indirecte overheidsondernemingen als hoofdregel aan de vennootschapsbelasting onderworpen. De wet bevat echter een aantal vrijstellingen, waaronder de vrijstelling voor onderwijsinstellingen en de vrijstelling voor interne activiteiten. Deze vrijstellingen worden verruimd.
(Bron: EY)

Btw

Btw-aangifte ingevuld? Misschien moet u dat opnieuw doen (update)
Hebt u vóór dinsdag 16 juli 12.00 uur in Mijn Belastingdienst Zakelijk uw btw-aangifte ingevuld en opgeslagen? En nog niet ingestuurd?
(Bron: Belastingdienst)

Formeel belastingrecht

Bewijslastverdeling ontvankelijkheid in fiscale boetezaken
De Hoge Raad wijzigt zijn koers inzake de ontvankelijkheid van bezwaarschriften in fiscale boetezaken. Per 1 augustus 2019 geldt bij boetes weer dezelfde bewijslast als voor belastingaanslagen met betrekking tot een beroep op verschoonbare termijnoverschrijding.
(Bron: Deloitte)

Bezwaarschriften niet-ontvankelijk wegens bewust onjuiste adressering
De Hoge Raad bevestigt dat sprake kan zijn van kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht indien het de belastingplichtige duidelijk moest zijn dat het bezwaar niet bij het bevoegde bestuursorgaan werd ingediend en voor de gang van zaken geen aanvaardbare verklaring is gegeven.
(Bron: Deloitte)

Besluiten

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.