Nieuws

LNV verbreedt reikwijdte van Borgstelling MKB-landbouwkredieten

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de subsidiemodule Borgstelling MKB-landbouwkredieten (BL) gewijzigd.

De wijziging houdt met name verband met een verbreding van de reikwijdte van de regeling door het toevoegen van de mogelijkheid van borgstelling voor een andere kredietverstrekker aan een mkb-landbouwondernemer dan een bank. Dit sluit volgens LNV aan op de ontwikkeling dat bedrijfsfinanciering steeds meer bestaat uit een stapeling van financieringen waarbij meerdere financiers (huisbankier en andere (risico)financiers) betrokken zijn.

Tegelijk met de verbreding zijn ook enkele kleine actualisatiewijzigingen meegenomen zoals het schrappen van de voorwaarde Plusstal borgstellingskredieten voor (ver)bouw van stallen, omdat de certificering daarvan geen deel meer uitmaakt van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij en daarom door Stichting Milieukeur is gestaakt.

Over de regeling

Het doel van de regeling is het ondersteunen van investeringskredieten van financiers aan mkb-landbouwondernemers indien op basis van hun bedrijfs- of ondernemingsplan economische continuïteit verwacht wordt, maar de onderneming de financier onvoldoende zekerheden kan bieden voor kredietverlening volgens de normale bancaire praktijk.

Bron: Vindsubsidies

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.