Nieuws

'Arbeidsmarkt voor freelancers zwakt af'

Het klimaat op de arbeidsmarkt voor freelancers lijkt om te slaan. Voor het eerst sinds jaren voorspellen opdrachtgevers stagnatie of zelfs wat krimp, maar de situatie is nog niet zorgelijk.

Dat meldt Freelance.nl op basis van hun Freelance Markt Index (FMI), een telefonische enquête onder circa 150 opdrachtgevers. De index komt uit op een score van 99,5, wat aangeeft dat het werkaanbod stagneert of iets krimpt. De voorspelling betreft het derde kwartaal van 2019.

De uitkomst is volgens Freelance.nl opmerkelijk, omdat opdrachtgevers voor het vorige kwartaal nog een redelijke groei verwachtten met een score van 114: "Een score van 100 is de graadmeter voor een stagnerende markt. Zorgelijk is de verwachting echter allerminst. De afgelopen maanden kenden een lang aanhoudende stijgende lijn met een hoog volume aan opdrachten. Aan die stijging lijkt een einde te komen. De opdrachtgevers die aan de FMI deelnemen, houden elkaar goed in balans. Van alle respondenten verwacht 33,3 procent minder opdrachten uit te zetten, terwijl 34,2 procent juist uitgaat van meer opdrachten. 32,5 procent houdt het op een gelijkblijvend volume aan opdrachten."

De indicatie voor de markt voor freelancewerk volgt de trend van flexwerk. Naast de telefonische enquête onder opdrachtgevers die gebruikmaken van Freelance.nl, put de FMI uit onderzoeksgegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU). De ABU ziet de omzetten en uitzenduren onder de aangesloten uitzenders en detacheerders sinds het tweede kwartaal van 2019 dalen. Ook de conjunctuurindex van het CBS kent een licht dalende trend.

Hervorming arbeidsmarkt

In het kader van de FMI is opdrachtgevers ook gevraagd naar hun mening over de plannen die minister Wouter Koolmees koestert voor de hervorming van de freelance-arbeidsmarkt. Die plannen lijken de gemoederen volgens Freelance.nl aan ondernemerszijde nauwelijks bezig te houden. "Het leeuwendeel van de respondenten (66) gaf aan nog geen mening te hebben, met als meest gehoorde argument dat men nog onvoldoende bekend is met de materie. 19 respondenten reageerden positief op de plannen, 21 negatief en 20 neutraal."

De plannen van Wouter Koolmees (Sociale Zaken) behelzen een minimumloon van 16 euro voor zzp’ers, een speciale zelfstandigenverklaring voor zzp’ers met een uurtarief vanaf 75 euro en een webmodule voor freelancers die daar tussenin zitten. Freelance.nl: "De respondenten die positief zijn over de plannen prijzen vooral de intentie om de groep met de laagste inkomens te beschermen en 'echte' freelancers te onderscheiden van 'gedwongen' freelancers. De respondenten die de plannen als negatief ervaren, vinden dat de overheid zich niet met de relatie tussen freelancers en opdrachtgevers moet bemoeien. Koolmees zelf gaf onlangs overigens aan dat een 'fundamentele herijking van het arbeidsrecht' nog minstens tien jaar tijd vergt."

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.