Nieuws

Belastingplan: werken lonender, lastenverzwaring voor bedrijven

Nederlanders gaan over het algemeen meer overhouden van iedere euro die binnenkomt en (meer) werken wordt lonender. Hier staat een lastenverzwaring voor bedrijven tegenover. Daarnaast worden vrijwel alle fiscale afspraken uit het Klimaatakkoord in de wet opgenomen en neemt het kabinet maatregelen om belastingontwijking en -ontduiking tegen te gaan.

Dit staat in het pakket Belastingplan 2020, dat staatssecretaris Snel van Financiën vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Volgens het kabinet zijn daarmee straks vrijwel alle fiscale maatregelen uit het Regeerakkoord en Klimaatakkoord in wetten omgezet.

Werken lonender

Het Belastingplan 2020 bevat diverse maatregelen die de inkomstenbelasting verlagen en (meer) werken lonender moeten maken. Zo wordt het tweeschijvenstelsel al in 2020 doorgevoerd in plaats van 2021. Ook worden de arbeidskorting en de algemene heffingskorting extra verhoogd.

Volgens berekeningen van het kabinet gaat iemand die 25.000 euro per jaar verdient er door deze veranderingen 380 euro op vooruit in 2020. Bij een inkomen van 45.000 euro per jaar is dit 640 euro, bij een inkomen van 65.000 euro per jaar is dit 690 euro. "Of iemand er op vooruit gaat of niet, hangt uiteindelijk ook af van veranderingen in zijn of haar persoonlijke situatie en van de ontwikkelingen van de economie."

Klimaatakkoord

Vrijwel alle fiscale afspraken uit het Klimaatakkoord worden met het Belastingplan direct in de wet opgenomen. De milieubelastingen moeten klimaatvriendelijk gedrag stimuleren. De belasting op vervuilende energie (aardgas) gaat geleidelijk omhoog, terwijl de belasting op elektriciteit juist omlaag gaat. Daarmee moet de overstap naar duurzame verwarmingsopties aantrekkelijker worden.

Voor huishoudens met een gemiddeld gebruik daalt het belastingdeel van de energierekening in 2020 met 100 euro. Bedrijven krijgen juist een hogere energierekening. Vanaf 2020 dragen bedrijven meer bij aan de opslag duurzame energie (ODE) op de energierekening dan particuliere verbruikers; tweederde deel in plaats van de helft nu.

Het kabinet wil de komende jaren elektrisch autorijden blijven stimuleren. De huidige belastingvoordelen, die in 2021 zouden aflopen, blijven de komende jaren grotendeels bestaan. Tot 2025 betalen kopers en eigenaren van elektrische auto's bijvoorbeeld geen aanschafbelasting (bpm) en motorrijtuigenbelasting. Tegelijkertijd wil het kabinet overstimulering voorkomen. Daarom wordt de bijtelling voor zakelijke elektrische auto's stapsgewijs verhoogd (in 2020 van 4 naar 8 procent).

Vennootschapsbelasting

Om de lasten van burgers te kunnen verlagen, gaat het tarief in de vennootschapsbelasting voor winsten vanaf 200.000 euro het komende jaar niet omlaag, in tegenstelling tot eerdere plannen. Het tarief blijft daarmee 25 procent. Ook daalt het tarief vanaf 2021 minder snel: naar 21,7 procent in plaats van 20,7 procent.

Het kabinet is van plan om vanaf 2021 nog drie maatregelen te nemen in de vennootschapsbelasting en neemt opnieuw maatregelen tegen belastingontwijking.

  • Bedrijven kunnen nu nog onbeperkt verliezen die het gevolg zijn van de ontbinding van een dochteronderneming of het staken van een bedrijfsactiviteit in het buitenland aftrekken van de winst die zij in Nederland maken. Deze zogenoemde liquidatie- en stakingsverliesregeling wordt zo aangepast dat bedrijven minder vaak zo'n verlies kunnen aftrekken en dus meer belasting gaan betalen. Dit naar idee van de initiatiefwet van Bart Snels c.s. (GroenLinks). De maatregel levert volgens het kabinet structureel 265 miljoen euro op.
  • Als ondernemers winst maken met innovatieve activiteiten, hoeven zij over dit deel van de winst minder vennootschapsbelasting te betalen. Het tarief van deze innovatiebox is nu 7 procent, en gaat per 1 januari 2021 omhoog naar 9 procent. Het kabinet verwacht dat dit 140 miljoen euro structureel oplevert.
  • In bepaalde gevallen kunnen ondernemers nu korting krijgen als zij de vennootschapsbelasting in één keer betalen. Deze betalingskorting wordt per 1 januari 2021 afgeschaft. Dit levert 160 miljoen euro structureel op.

Bronbelasting

Het kabinet wil belastingontwijking door geldstromen via Nederland naar belastingparadijzen verder aanpakken door het invoeren van een bronbelasting op rente en royalty's. Deze bronbelasting is even hoog als het tarief van de vennootschapsbelasting. "Hiermee voorkomen we dat Nederland wordt gebruikt voor doorstroomactiviteiten naar landen met een laag belastingtarief."

Btw op elektronische kranten en boeken omlaag

De btw op elektronische kranten, tijdschriften en boeken gaat omlaag van 21 naar 9 procent. Dit betekent dat het verschil in btw-tarief verdwijnt tussen de papieren versie van bijvoorbeeld en de elektronische versies verdwijnt. Alle nieuwswebsites vallen hier ook onder, ook als ze geen fysieke uitgave hebben.

Overige maatregelen

Het pakket Belastingplan bevat verder wetsvoorstellen die bestaande wetten moeten verbeteren en actualiseren.

  • Werkgevers krijgen meer ruimte om vergoedingen aan werknemers te geven, zoals een kerstpakket of fitnessabonnement, zonder dat zij hierover loonheffingen hoeven te betalen.
  • De maximale belastingvrije vrijwilligersvergoeding stijgt vanaf volgend jaar mee met de inflatie.
  • De zelfstandigenaftrek voor zelfstandig ondernemers gaat stapsgewijs omlaag, waarmee de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner worden.
  • De prijs van een pakje van 20 sigaretten wordt per 1 april 2020 1 euro duurder. Dit is afgesproken in het Nationaal Preventieakkoord en komt bovenop de eerder aangekondigde accijnsverhoging.
  • Voor boeren moet het afsluiten van een verzekering tegen schade aan gewassen door extreme weersomstandigheden aantrekkelijker worden door de vrijstelling van de assurantiebelasting van 21 procent.

» Belastingplan 2020

Reacties

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.