Nieuws

Extra praktijklerensubsidie voor bbl-plekken landbouw, horeca en recreatie

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft bekendgemaakt dat het van plan is de Subsidieregeling praktijkleren aan te passen. De aanpassing heeft betrekking op de uitvoering van de motie Heerma c.s.

Op basis van de nu aangekondigde wijziging zullen leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie in het middelbaar beroepsonderwijs de komende vijf jaar (met ingang van het studiejaar 2019/2020) in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor bbl-plekken door middel van een investering in de scholing van werknemers.

Een bedrag van 10,6 miljoen euro zal, voor een periode van vijf jaar, onderdeel uitmaken van de Subsidieregeling praktijkleren. Dit bedrag wordt ondergebracht in een apart compartiment zodat werkgevers in de betreffende drie sectoren extra subsidie ontvangen voor het aanbieden van bbl-leerplekken bovenop het bedrag aan subsidie waarop zij op grond van de huidige regeling praktijkleren al aanspraak kunnen maken.

Voor de bepaling van de leerbedrijven die in aanmerking zullen komen voor deze extra subsidie worden de codes van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gebruikt. Leerbedrijven waarvan de hoofdactiviteit een SBI-code heeft die voorkomt in het overzicht dat is gepubliceerd als bijlage van de mededeling, kunnen in aanmerking komen voor de extra subsidie praktijkleren.

Bron: Vindsubsidies

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.