Nieuws

Rekenkamer: ‘Toename vrouwen in adviescolleges regering stagneert’

Het aandeel vrouwen in adviescolleges van de regering is in de afgelopen tien jaar blijven steken op 38 procent. De wettelijke bepaling rondom diversiteit in adviescolleges heeft nog niet het gewenste effect.

Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar diversiteit binnen de zeventien vaste adviescolleges van de regering. De Rekenkamer noteert dan ook dat het "nog steeds moeizaam gaat met het aandeel vrouwen in functies waarin ze kunnen meebeslissen over beleid en wet- en regelgeving".

In het rapport stelt de Rekenkamer niet alleen dat toename van vrouwen in vaste adviescolleges "stagneert", maar ook dat etnische en culturele minderheden "uit beeld zijn". Tussen 2010 en 2016 is het aandeel leden met een migratieachtergrond gedaald van tien naar vier procent. Als adviescolleges een afspiegeling zouden vormen van de maatschappij, zou de man/vrouw-verdeling 50/50 zijn en het aandeel leden afkomstig uit een etnische of culturele minderheid tien procent.

Solliciteren 'not done'

In het onderzoek is veel aandacht voor de manier waarop adviescolleges nieuwe leden werven. Volgens de Rekenkamer wordt er geen ruimte gegeven aan mensen van buiten de netwerken van zittende commissieleden. Solliciteren is "not done", menen sommigen. Ook wordt gevreesd voor "afbreukrisico" van "gewichtige personen".

Op terreinen die 'vervrouwelijken', zoals het recht, zijn vrouwen goed vertegenwoordigd in de netwerken van de zittende leden. Maar etnische en culturele minderheden "staan veel minder op het netvlies", stelt de Rekenkamer.

Kaderwet adviescolleges

Het onderzoek van de Algemene Rekenkamer leert dat een wettelijke bepaling niet automatisch het gewenste effect oplevert. De Kaderwet adviescolleges stelt dat "bij de benoeming van de voorzitters en bij de benoeming van de andere leden van adviescolleges wordt gestreefd naar evenredige deelneming van vrouwen en personen behorende tot etnische of culturele minderheidsgroepen".

Ook herhaling hiervan in de 'Handreiking voor benoemingen' uit 2016 heeft niet mogen baten, aldus de Rekenkamer.

Diversiteit in vaste adviescolleges van de regering.pdf

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.