Nieuws

Ceo's pessimistischer over wereldeconomie

Wereldwijd zijn ceo's over de groei van de wereldeconomie het minst positief sinds 2012. Ruim de helft denkt dat deze zal afnemen in 2020, tegenover vijf procent in 2018. Over de eigen omzetpotentie zijn de ceo's ook minder positief, krap 27 procent geeft aan vol vertrouwen te hebben in de omzetgroei voor dit jaar.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de jaarlijkse CEO Survey van PwC.

Overregulering, handelsconflicten en onzekere economische groei zijn de drijvende krachten achter de onzekerheid onder de gevraagde ceo's. Gevraagd naar welke factoren de wereldeconomie bedreigen, staan deze respectievelijk op een, twee en drie.

Jan Willem Velthuijsen, hoofdeconoom van PwC: "We nemen een flinke stijging waar in het pessimisme onder ceo's. De ceo's zijn in het verleden wellicht te optimistisch geweest. De bedreigingen die ze nu noemen waren twee jaar geleden ook al aanwezig: handelsconflicten, lage rentetarieven, onzekere reacties van overheden. Men is mogelijk tot het inzicht gekomen dat hoge beursnoteringen niet per se de ware stand van de wereldeconomie reflecteren."

Arbeidsmarkt

Naast een stijgend pessimisme over de wereldeconomie komen er nog drie thema's voorbij waar ceo's zich zorgen over maken. De veranderende arbeidsmarkt is voor veel ceo's een onderwerp van groot belang. Het aantal beschikbare arbeidskrachten in de OESO-landen is met vijf procent nog nooit zo laag geweest. Tegelijkertijd speelt de vergrijzing een grote rol. Mensen van 65 jaar of ouder vormen met 17 procent een steeds grotere groep van de totale bevolking binnen de OESO-landen.

Daar bovenop komt het risico dat tot het einde van het huidige decennium 19 procent van de laagopgeleide en 23 procent van middelbaar opgeleide werknemers hun baan verliezen aan vergaande automatisering. Nederlandse ceo's sorteren hierop voor: ruim 85 procent geeft aan de benodigde toekomstige vaardigheden te definiëren. Bijna 80 procent zegt opleidingsprogramma's te hebben ontwikkeld die daarop aansluiten.

Ad van Gils, voorzitter PwC Nederland: "De uitkomsten van de CEO-survey reflecteren een tendens die al langer te zien is in onze maatschappij. De wereld is op allerlei terreinen onzekerder geworden en dat leidt tot onrust zowel in de samenleving als bij bedrijven. Wat wel zeker is dat we blijven leven in een wereld gedefinieerd door continue verandering. Om daar toch grip op te krijgen moet je als organisatie vasthouden aan je kernwaarden en de verbinding leggen met de omgeving waarin je opereert. De vraag die je moet stellen is hoe je waarde bijdraagt niet alleen aan je klanten maar ook aan de maatschappij. Bedrijven hebben een verantwoordelijkheid te nemen en bijdrage te leveren aan het oplossen van belangrijke maatschappelijke problemen Die bewustwording zien we gelukkig goed terugkomen bij onze klanten en de Nederlandse ceo's in de survey."

Ook klimaatverandering speelt steeds vaker een rol in de besluitvorming. Bijna 64 procent van de gevraagde ceo's is bezorgd over de impact van klimaatverandering en de milieuschade. Tegelijkertijd zien zij wel steeds meer de kansen die het biedt om de reputatie te versterken en nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

Digitale domein

Verder maken ceo's zich zorgen over de beloftes van de vierde industriële revolutie – voortgebracht door het internet, kunstmatige intelligentie en big data. Het ontbreekt daar aan overkoepelende wet- en regelgeving. Bijna driekwart van de Nederlandse ceo's verwachten in de nabije toekomst dat wetgevers de grootste techbedrijven zullen splitsen. Ook verwacht 77 procent dat de private sector verplicht wordt om content op het internet, inclusief sociale media, verder te reguleren. Van de Nederlandse ceo's vreest 54 procent dat de tendens van nationale wetgeving op het digitale domein zal leiden tot een meer gefragmenteerd internet.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.