Nieuws

'Impact coronavirus beperkt zichtbaar in cijfers ziekteverzuim'

Het ziekteverzuim in Nederland is wel licht aan het oplopen, maar het negatieve effect van het coronavirus is vooralsnog beperkt zichtbaar in de cijfers.

Dat zeggen arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, werkzaam voor circa 1 miljoen werknemers. Ze roepen werkgevers in het bijzonder op om aandacht te houden voor psychisch verzuim.

Het gemiddelde verzuim steeg in de twaalf maanden tot en met juli licht naar 4,2 procent. Bij mkb'ers met maximaal 200 werknemers was het verzuim met 3,8 procent nog steeds het laagst. Bij grote bedrijven was dit gemiddeld 4,7 procent.

Na de coronapiek in maart, volgde volgens de arbodiensten een scherpe daling tot beneden het normale niveau. Vanaf begin september nemen het aantal ziekmeldingen en het gemiddeld verzuimpercentage weer toe. Deze stijgingen zijn volgens de diensten gebruikelijk voor deze tijd van het jaar.

De arbodiensten stellen verder dat de afgelopen maanden voor veel mensen stressvol waren, met onder meer de omschakeling naar een ‘nieuw normaal’. Toch zien ArboNed en HumanCapitalCare dat nog niet terug in een toename van psychisch verzuim. Deze cijfers zijn ook vergelijkbaar met dezelfde periode in andere jaren.

"Toch is de meest gegeven diagnose bij langdurend verzuim met 37 procent nog steeds ‘psychische klachten’ en dat blijft een punt van zorg. Vooral omdat we vanuit de eerste coronagolf weten dat psychische klachten vaak pas later optreden, als de piek van de golf weer voorbij is", zo wordt benadrukt.

Het aantal dagen dat iemand thuis zit door psychische klachten is de afgelopen jaren flink gestegen. Een werknemer met een burn-out zit door de bank genomen 290 dagen thuis. Een dag verzuim kost gemiddeld 250 euro. De arbodiensten spreken daarom ook van een flinke kostenpost.

Met name in de zorg en het onderwijs hebben werknemers last van stress die in een ruim een kwart van de gevallen reden is voor langdurend verzuim. Vrouwen lijken hier iets meer last van te hebben dan mannen en vooral werknemers in de leeftijdsklasse 25 tot 44 jaar hebben het mentaal moeilijker. Bij 55-plussers neemt het aantal dagen verzuim door fysieke klachten juist toe.

In de provincies Drenthe en Limburg is het verzuimpercentage met 4,7 procent het hoogst. Mensen in Utrecht meldden zich het minst vaak ziek. Hier ligt het percentage op 3,9 procent. In Utrecht wordt net als in Noord-Holland een groter deel van het aantal verzuimdagen veroorzaakt door psychische klachten.

Bron: ANP

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.