Nieuws

ADP: 'Werkstress ook voor corona groeiend probleem'

De mate waarin werknemers in Nederland werkstress ervaren, nam voor de coronacrisis sterk toe. Ruim de helft (55%) ervaarde minstens elke week stress, waar dit in 2019 nog 42% was. Tegelijkertijd blijft het bespreken van de eigen geestelijke gezondheid met een leidinggevende voor veel medewerkers nog een taboe.

Dat blijkt uit het onderzoek 'Workforce View 2020 Volume 1 pre-COVID-19' van HR- en salarisdienstverlener ADP. Voor dit onderzoek zijn ruim 32 duizend werknemers wereldwijd, waarvan 1.904 in Nederland, bevraagd over actuele thema’s die spelen op de werkvloer en de toekomst van werk. Dit deel van het onderzoek werd uitgevoerd voordat de coronacrisis wereldwijd toesloeg.

Martijn Brand, algemeen directeur van ADP Nederland: "Het is opvallend en zorgwekkend dat meer dan de helft van de respondenten aangeeft wekelijks of vaker stress te ervaren tijdens het werk, zeker ook omdat deze cijfers nog van voor de coronacrisis zijn. Het ligt in de lijn der verwachting dat de huidige, onzekere situatie, medewerkers niet geruster zal maken, waardoor het probleem mogelijk nog groter wordt."

Uit het onderzoek blijkt ook dat het aandeel medewerkers in Nederland dat überhaupt nooit stress door werk ervaart, gedaald is. Slechts 15% voelt zich stressvrij, waar dit vorig jaar nog 22% was. Er wordt daarnaast door 83% van alle medewerkers in Nederland minstens elke maand stress op het werk ervaren. Wereldwijd is dit 88%, in omringende landen als Duitsland (94%), Frankrijk (83%) en het Verenigd Koninkrijk (91%) is het verschil met Nederland ondertussen niet meer heel groot.

Het vinden van een passende oplossing blijft maatwerk, ook tijdens corona. "Iedere persoon is anders en heeft andere behoeftes. Oplossingen kunnen daardoor per werknemer verschillen. Er zijn veel oplossingen mogelijk, denk bijvoorbeeld aan flexibele werktijden of het beter afstemmen van taken met collega’s", aldus Brand.

Toch blijft het aangaan van een gesprek over de eigen geestelijke gezondheid met iemand op het werk nog altijd een taboe. Slechts 27% van de ondervraagde werknemers in Nederland voelt zich comfortabel om dit thema met de manager of leidinggevende te bespreken. Bijna één op de vijf (19%) praat er liever met helemaal niemand op het werk over. Het bespreken met goede vrienden op het werk wordt door 31% aangedurfd, 43% wil dit thema wel met collega’s bespreken.

Brand: "Dit laat zien dat het gesprek over iemands mentale gezondheid of stress op het werk best op gang mag komen vanuit de werkgever. Niet iedereen zal uit zichzelf dit onderwerp aanstippen bij een gesprek met zijn of haar leidinggevende. Zeker niet in tijden dat er al veel druk ligt op organisaties en leidinggevenden. Ik weet echter dat als er vanuit oprechte interesse naar gevraagd wordt, dit door medewerkers juist gewaardeerd wordt en aanleiding kan geven tot meer openheid. De huidige crisis raakt ons allemaal, daarom is het extra belangrijk om goed op elkaar te letten."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.