Nieuws

Fiscaal surfen - Week 51

Een overzicht van het belastingnieuws dat Accountant.nl de afgelopen week tegenkwam op het web.

Belastingplan

Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2021
De Eerste Kamer heeft op 15 december ingestemd met het pakket Belastingplan 2021. Vooruitlopend op de goedkeuring door de Koning en de publicatie van de wet heeft het ministerie van Financiën een overzicht uitgebracht van de belangrijkste wijzigingen in de belastingen per 2021.

Loonbelasting en sociale verzekering

2e 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2021' gepubliceerd
U kunt de 2e uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2021' downloaden. In deze 2e uitgave zijn 5 nieuwe onderwerpen toegevoegd.
(Bron: Belastingdienst)

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2021
Per 1 januari 2021 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast.
(Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Premiepercentage Werkhervattingskas 2021 voor WSW-werknemers 1,36%
Voor WSW-werknemers in sector 64 (overheid, provincies, gemeenten en waterschappen) en 66 (overheid, overige instellingen) is voor 2021 het premiepercentage Werkhervattingskas (Whk) 1,36%. Door een fout staat dit niet in de beschikking Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas, die wij rond 5 december 2020 hebben verstuurd.
(Bron: Belastingdienst)

Geen gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas 2021 gekregen? Vraag een duplicaat aan
Rond 5 december hebben wij de brieven met het gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas (Whk) voor 2021 verstuurd. Deze brieven gaan naar het adres van de werkgever, niet naar het adres van de intermediair. Hebt u de brief eind december nog niet gekregen? Vraag dan een duplicaat aan.
(Bron: Belastingdienst)

Corona

Update noodmaatregelen loonheffingen
Kort na de uitbraak van de coronacrisis heeft de Staatssecretaris van Financiën in het Besluit noodmaatregelen coronacrisis een aantal goedkeuringen afgekondigd. Hieronder vallen ook een aantal goedkeuringen voor de loonheffingen. In de kamerbrief van 9 december 2020 is een nieuwe update gegeven over de huidige status van deze goedkeuringen.
(Bron: BDO)

Aangiftetermijn inkomstenbelasting 2019 verlengd
Vanwege de coronamaatregelen kunt u nog steeds niet op een locatie komen om hulp te krijgen bij uw aangifte inkomstenbelasting 2019. Het kan zijn dat u daardoor nog geen aangifte hebt gedaan. Daar hebben wij uiteraard alle begrip voor. De tijd om aangifte te doen, wordt daarom verlengd tot 1 mei 2021.
(Bron: Belastingdienst)

Inkomstenbelasting

Loonstrookje werkenden positiever door lastenverlichting
Het loonstrookje ziet er dankzij lastenverlichtingen die het kabinet doorvoert vanaf januari wat positiever uit. Werkenden houden, afhankelijk van hun inkomen, tot ruim 2 procent meer over.

Aangiftetermijn inkomstenbelasting 2019 verlengd
Vanwege de coronamaatregelen kunt u nog steeds niet op een locatie komen om hulp te krijgen bij uw aangifte inkomstenbelasting 2019. Het kan zijn dat u daardoor nog geen aangifte hebt gedaan. Daar hebben wij uiteraard alle begrip voor. De tijd om aangifte te doen, wordt daarom verlengd tot 1 mei 2021.
(Bron: Belastingdienst)

Erfbelasting

Nieuwe regels belastingrente bij erfbelasting vanaf 2021
Vanwege achterstanden in de verwerking van aangiften erfbelasting berekenden wij tijdelijk geen belastingrente over de erfbelasting. Omdat inmiddels het normale verwerkingsritme van de aangiften erfbelasting bereikt is, gaat de belastingrente weer aan voor overlijdens vanaf 1 januari 2021.
(Bron: Belastingdienst)

Agrarische bedrijven

'Landbouwnormen 2020: onttrekkingen voor eigen verbruik en privégebruik' beschikbaar
Jaarlijks publiceren wij de landelijke landbouwnormen. De normen voor eigen verbruik en richtlijnen voor privégebruik zijn nu beschikbaar.
(Bron: Belastingdienst)

Aanpassing publicatie 'Beperkt afschrijven op agrarische bedrijfsgebouwen'
Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 17 januari 2020 inzake aanhorigheid bij agrarische bedrijfsgebouwen (ECLI:NL:HR;2020:65) is de publicatie 'Beperkt afschrijven op agrarische bedrijfsgebouwen' aangepast.
(Bron: Belastingdienst)

Energielijst

Aangescherpte eisen technieken Energielijst 2021
De nieuwe Energielijst 2021 is gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen zijn de nieuwe opties voor energiebesparing in de industriële keten en de wijzigingen in het voordeel van LED-verlichting.
(Bron: RVO)

Pensioen

Nieuwe versie van handreiking over schenking en PEB-uitfasering
Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) heeft een nieuwe versie van de 'Handreiking vaststellen compensatie ter voorkoming van een belaste schenking bij uitfasering pensioen in eigen beheer' (versie 11 december 2020) gepubliceerd.
(Bron: TaxLive)

Besluiten

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.