Nieuws

Fiscaal surfen - Week 52

Een overzicht van het belastingnieuws dat Accountant.nl de afgelopen week tegenkwam op het web.

Loonbelasting en sociale verzekering

Onbelaste reiskostenvergoeding mogelijk tot 1 februari 2021
Ook in januari 2021 kunnen werkgevers nog de vaste reiskostenvergoeding onbelast doorbetalen.
(Bron: PwC)

Nieuwe versie Kennisdocument Premiedifferentiatie WW
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 17 december 2020 versie 1.5 van het 'Kennisdocument premiedifferentiatie WW' gepubliceerd.
(Bron: TaxLive)

Inkomstenbelasting

KEW-vrijstelling ook bij aflossing voormalige eigenwoningschuld
De staatssecretaris van Financiën keurt goed dat de KEW-uitkeringsvrijstelling van toepassing is als met de KEW-uitkering een voormalige eigenwoningschuld wordt afgelost die door het verstrijken van de 30-jaarsperiode renteaftrek naar box 3 is verhuisd.
(Bron: TaxLive)

Milieulijst

Meer circulaire economie en duurzaam bouwen op Milieulijst 2021
Verdere elektrificatie van de bouwsector en meer mogelijkheden voor ondersteuning bij circulair ondernemen zijn de meest opvallende wijzigingen in de gepubliceerde Milieulijst 2021 voor de fiscale regelingen Milieu-investeringsaftrek en de Willekeurige afschrijving Milieuinvesteringen (MIA\Vamil). Gecombineerd is voor deze regelingen in 2021 een bedrag van € 139 miljoen beschikbaar.
(Bron: RVO)

Btw

Ruimere toepassing btw-vrijstelling collectief vermogensbeheer
Het beheer van collectieve vermogens is van btw vrijgesteld, terwijl het beheer van individuele vermogens belast is. Recent oordeelde de Hoge Raad over het beheer van zogenoemde beleggingsgirorekeningen dat dit ook binnen de vrijstelling voor collectief vermogensbeheer valt.
(Bron: BDO)

Besluit btw-heffing en toepassing KOR bij zonnepanelen
Het ministerie van Financiën heeft een nieuw beleidsbesluit gepubliceerd over de gevolgen voor de btw-heffing van de aanschaf van zonnepanelen in verband met de inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2020 van de kleineondernemersregeling.
(Bron: Taxence)

Btw-coronamaatregelen niet allemaal verlengd
Vanuit het ministerie van Financiën hebben wij vernomen dat niet alle tijdelijke btw-coronamaatregelen, ondanks de harde lockdown, nogmaals worden verlengd.
(Bron: PwC)

Rekenhulpen btw over ondernemen buitenland
De Belastingdienst heeft een aantal hulpmiddelen en rekentools op een rij gezet die van belang zijn voor goederen of diensten die ondernemers leveren aan consumenten of ondernemers in het buitenland.
(Bron: TaxLive)

Belastingontwijking

Essaybundel Tax Governance Code gepubliceerd
Het ministerie van Financiën heeft (dag) de essaybundel 'Tax Governance, maatschappelijke verantwoordelijkheid en ethiek. Tijd voor een code?' gepubliceerd.
(Bron: Ministerie van Financiën)

Besluiten

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.