Nieuws

'Emotionele gezondheid te vaak vergeten door werkgevers'

Hoewel steeds meer organisaties investeren in een corporate vitaliteitsprogramma, blijft aandacht voor emotionele gezondheid achter. Bijna een derde (29%) van de vitaliteitsprogramma’s van werkgevers in het westen van Europa laat emotionele gezondheid buiten beschouwing.

Dat blijkt uit de Emotional Health Survey van Aon. Werkgevers in de regio West-Europa scoren gemiddeld slechter dan in de meeste andere gebieden, terwijl 86 procent van de werkgevers emotionele gezondheid wel als een van de drie belangrijkste onderdelen ziet als het gaat om de vitaliteit van medewerkers.

Voor het internationale onderzoek werden 168 HR-professionals van organisaties met een hoofdkantoor in tien landen ondervraagd. Ruim de helft van deze organisaties heeft meer dan tienduizend medewerkers. Het totale onderzoek omvat 2,7 miljoen werknemers.

"Werkgevers zien niet alleen het belang van emotionele gezondheid, 85 procent vindt ook dat zij in het algemeen een belangrijke rol spelen als het gaat om de emotionele gezondheid van hun medewerkers. Welke rol dat precies is en in welke situaties er een verantwoordelijkheid voor de werkgevers is weggelegd, verschilt nogal. De meerderheid (64%) vindt dat de werkgever in het algemeen een dagelijkse educatieve rol heeft en/of laagdrempelige ondersteuningsprogramma’s moet aanbieden", aldus Aon.

Vooral als het gaat om stress zijn werkgevers volgens het onderzoek het meest geneigd hun rol te pakken (91%). Meer dan de helft (54%) wil hierin ook flink investeren. Als het gaat om ondersteuning bij relatieproblemen zijn werkgevers een stuk minder bereidwillig: 44% van de werkgevers in het westen van Europa ziet hierbij überhaupt geen rol of verantwoordelijkheid voor de werkgever.

Communicatie

Het merendeel van de organisaties biedt voornamelijk digitale ondersteuning (informatie en zelftests) en 69% van de medewerkers geeft aan hiervan gebruik te maken. 48% van de organisaties maakt gebruik van e-mailcampagnes en 40% gebruikt posters om de bewustwording te vergroten. 33% heeft emotionele gezondheid onderdeel laten uitmaken van algemene bedrijfspresentaties.

De meerderheid (81%) van de respondenten verwacht dat dit onderwerp binnen nu en drie jaar meer prioriteit krijgt. Daar ligt volgens Aon een inhaalslag voor veel werkgevers. "Maar de vraag is of zij weten wat er precies onder emotionele gezondheid wordt verstaan. Daarover moeten de respondenten ook eerlijk zijn; een op de drie denkt dat het management in het westen van Europa niet helemaal weet uit welke componenten emotionele gezondheid bestaat en 15 procent denkt zelfs dat er onvoldoende kennis is."

Integrale benadering

Dezelfde onwetendheid ziet Aon terug bij de medewerkers zelf, waar liefst 66 procent onvoldoende weet heeft van emotionele gezondheid. "Een succesvol vitaliteitsbeleid valt of staat bij een integrale benadering. Naast fysieke gezondheid, is financiële, sociale, professionele en dus ook emotionele gezondheid van belang. Elk van deze pijlers is even belangrijk en verdient aandacht om erachter te komen uit welke componenten ze bestaan."

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.