Nieuws

Nieuwe subsidieregeling voor Brabantse landbouwinnovaties

De provincie Noord-Brabant heeft de Subsidieregeling landbouw innovatie Noord-Brabant 2020-2023 gepubliceerd.

Het doel van deze (onlangs al aangekondigde) nieuwe regeling is het stimuleren van innovatieve projecten die bijdragen aan een duurzame en in de maatschappij verankerde land- en tuinbouw.

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten die gericht zijn op het bevorderen van de ontwikkeling van een duurzame en in de maatschappij verankerde land- en tuinbouw, in de vorm van:

a. met de primaire landbouwproductie verband houdende investeringen in activa op landbouwbedrijven. Deze subsidie kan worden aangevraagd door (samenwerkingsverbanden van) mkb-ondernemingen die actief zijn in de primaire landbouwproductie;

b. marktonderzoek, productontwerp en productdesign of het opstellen van aanvragen voor de erkenning van kwaliteitsregelingen. Deze subsidie kan worden aangevraagd door (samenwerkingsverbanden van) mkb-ondernemingen die aanbieder van onderzoeksdiensten of adviesverstrekker zijn;

c. kennisoverdracht en voorlichting. Deze subsidie kan worden aangevraagd door (samenwerkingsverbanden van) mkb-ondernemingen die activiteiten inzake kennisoverdracht of voorlichting aanbieden;

d. afzetbevorderingsmaatregelen voor landbouwproducten. Deze subsidie kan worden aangevraagd door (samenwerkingsverbanden van) mkb-ondernemingen die actief zijn in de landbouwsector; of

e. onderzoek en ontwikkeling in de landbouwsector. Deze subsidie kan worden aangevraagd door (samenwerkingsverbanden van) organisaties voor onderzoek en kennisverspreiding.

De subsidie varieert van maximaal 40 tot maximaal 60 procent van de subsidiabele kosten en bedraagt maximaal 35.000 euro per jaar voor ten hoogste drie jaren. Voor 2020 is in totaal een budget van 500.000 euro te verdelen.

Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagperiode worden ingediend bij de provincie Noord-Brabant. De eerste aanvraagperiode loopt van 1 maart tot en met 31 december 2020. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Bron: Vindsubsidies

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.