Nieuws

Rekenrente niet meer heilig in pensioengesprekken

In de lopende pensioenonderhandelingen wordt gekeken naar de mogelijkheid om de rekenrente in de toekomst te laten vallen. In ruil daarvoor zou de zogenoemde pensioenaanspraak, die inhoudt dat mensen een bepaald bedrag als uitkering in het verschiet wordt gesteld, verdwijnen.

Het ministerie van Sociale Zaken bevestigt na berichtgeving in De Telegraaf dat er een "technische verkenning" gaande is. Daarin spelen de "pensioenaanspraken en rekenrente inderdaad geen rol".

De rekenrente bepaalt hoeveel geld pensioenfondsen in kas moeten hebben om in de toekomst hun toezeggingen te kunnen nakomen. Door de lage rentestand betekende dit de afgelopen jaren dat pensioenen vaak niet geïndexeerd konden worden. Door geen toezeggingen meer te doen over de toekomstige uitkering, zou de rekenrente niet meer nodig zijn. In een systeem zonder pensioenaanspraak en zonder rekenrente, zou alleen de hoogte van de in te leggen premie vaststaan.

Diverse partijen in politiek Den Haag zijn kritisch over de rekenrente. Volgens onder meer 50PLUS, SP en de PVV wordt de rente kunstmatig laag gehouden en zouden pensioenfondsen best meer kunnen uitkeren.

Koepel Gepensioneerden

De Koepel Gepensioneerden zegt in een reactie dat de kans op succes bij lopende pensioenonderhandelingen is gegroeid. Vasthouden aan de lage rekenrente is volgens de Koepel Gepensioneerden een "heilloze weg". Toezeggingen over pensioenuitkeringen worden minder zeker als de rekenrente wordt losgelaten, maar dat noemt de belangenvereniging een logisch gevolg. De seniorenorganisatie vindt verder dat er haast moet worden gemaakt met het invoeren van een nieuw pensioenstelsel.

Bron: ANP

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.