Nieuws

Nieuwe subsidie voor circulaire ketenprojecten samenwerkende mkb'ers

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Subsidieregeling circulaire economie gepubliceerd. Het doel van deze nieuwe regeling is het stimuleren van activiteiten gericht op de bevordering van een circulaire economie.

De regeling geeft een kader voor het verstrekken van subsidies ter bevordering van de totstandkoming van circulaire oplossingen. Dat zijn oplossingen voor producten, processen, diensten en businessmodellen waarbij er geen afval (meer) ontstaat en/of grondstoffen langer en steeds opnieuw gebruikt worden. Hiermee wordt op nieuwe grondstoffen bespaard en de CO2-uitstoot verminderd.

De focus ligt in de eerste fase van de regeling op het bevorderen van circulaire ketenprojecten. In latere fases van de regeling kunnen ook andere activiteiten in aanmerking komen voor subsidie.

Circulaire ketenprojecten

Op grond van deze paragraaf kunnen subsidies worden verstrekt voor circulaire ketenprojecten. Dit zijn projecten waarbij bedrijven in samenwerking een product, proces, dienst of businessmodel meer circulair ontwerpen, produceren of organiseren, zodat minder grondstoffen worden verbruikt en minder CO2 wordt uitgestoten.

Circulaire ketenprojecten moeten worden uitgevoerd door een zogeheten circulair ketensamenwerkingsverband, dat bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zes mkb-ondernemers met in ieder geval drie verschillende rollen in een keten, en die niet in een groep met elkaar verbonden zijn.

Een circulair ketensamenwerkingsverband is verplicht een procesbegeleider aan te stellen met aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van circulaire economie, en die aantoonbaar minimaal één jaar ervaring heeft met het begeleiden van ondernemingen op het vlak van circulaire economie.

De subsidie voor een mkb-ondernemer in het circulair ketensamenwerkingsverband bedraagt 50 procent van de subsidiabele kosten van de ondernemer met een maximum van 20.000 euro.

Aanvragen kunnen van 9 april 2020 tot en met 1 oktober 2020 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het voor 2020 beschikbare budget van 860.000 euro wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Bron: Vindsubsidies

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.