Nieuws

NBA brengt geheel herziene versie van 'corona-alert' 42 uit

NBA Alert 42, over de gevolgen van het coronavirus voor het werk van accountants, is door de NBA ingrijpend aangepast. Zo is een nieuw hoofdstuk ingevoegd: 'Moet een opgemaakte jaarrekening die nog niet is vastgesteld worden aangepast als gevolg van nieuwe informatie over corona?'

De update van de Alert neemt als uitgangspunt dat de datum waarop het management de jaarrekening opmaakt ook de datum is tot waar gebeurtenissen na balansdatum worden meegenomen. "Gebruikers worden geacht te weten dat gebeurtenissen nadien, in principe niet meer worden verwerkt", aldus de Alert.

Daar zijn uitzonderingen op mogelijk, maar de uitbraak van het coronavirus is in principe geen reden voor aanpassing. "Voor gebeurtenissen na balansdatum, die geen informatie geven over de situatie per balansdatum, geldt dit dus niet. Er is consensus over het feit dat de coronacrisis als zodanig gekwalificeerd moet worden."

Controleverklaring

Ook wordt extra aandacht gegeven aan de gevolgen voor de controleverklaring. Volgens de Alert is het "niet noodzakelijk om de jaarrekening aan te passen wanneer de waardering op basis van de continuïteitsveronderstelling passend blijft". Dat ligt anders als de continuïteitsveronderstelling vervalt. "In dat geval zal de accountant uiteraard voldoende en geschikte controle-informatie moeten krijgen over de aanpassingen naar liquidatiewaarde." Als de jaarrekening door het management wordt aangepast, moet ook een nieuwe controleverklaring worden opgesteld.

"Wat de accountant ook doet in dit kader, de situatie rond corona is uitzonderlijk", zo stelt de Alert. Op diverse plaatsen wordt benadrukt dat de accountant zich professioneel-kritisch moet blijven opstellen en moet letten op het eerlijk toepassen van de regels.

NOW

De Alert geeft verder meer toelichting op de regels rondom de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De NBA voert overleg met het ministerie van SZW over de exacte invulling en de noodzaak om een accountantsverklaring te overleggen. "De NBA realiseert zich dat er door het kabinet een keuze gemaakt is voor een eenvoudige, snelle en robuuste regeling. Dat betekent ook dat de regeling niet voor alle organisaties volledig passend is", aldus de Alert.

De Alert is in de jongste versie voorzien van kleurcodes, die aangeven welke delen van de tekst voor groepen lezers relevant zijn. Sommige delen hebben specifiek betrekking op de controlepraktijk, andere op de samenstelpraktijk, op financiële functies of anderen. De versie van 6 april is de vijfde update van NBA Alert 42. Sinds 3 maart werden al vier versies uitgebracht van de 'corona-alert'.  

NBA Alert 42 'Impact coronavirus op accountantswerkzaamheden', versie 6 april 2020

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.