Nieuws

Nieuwe gids GBNED 'RPA en robotic accounting'

Onderzoeksbureau GBNED heeft een nieuwe gids 'RPA en robotic accounting' uitgebracht.

Robotic process automation (RPA) en robotic accounting worden in de praktijk soms door elkaar gebruikt, aldus GBNED. "Beide begrippen hebben echter een andere betekenis met wel het zelfde doel, te weten: het overnemen van handmatige administratieve taken door de computer. Bij Robotic process automation gaat het om administratieve bedrijfsprocessen, waarbij de workforce (arbeidscapaciteit) van repeterende en voorspelbare (rule based) bedrijfsprocessen vervangen wordt door automatisering. Er wordt ook wel gesproken over 'workforce emulate', oftewel het imiteren/nabootsen van menselijke handelingen (die repeterend en voorspelbaar zijn). Er wordt gesproken over 'bots' als het gaat om functies om handelingen automatisch uit te voeren."

"In tegenstelling tot RPA heeft robotic accounting in veel gevallen wel betrekking op bestaande processen die hiervoor aangepast en uitgebreid worden. Robotic accounting is hierbij een verzamelnaam voor meerdere ontwikkelingen en technieken die toegepast worden op accounting software. Onder dit laatste wordt in eerste instantie boekhoudsoftware verstaan, maar robotic accounting kan ook betrekking hebben op onder andere ERP-systemen, webwinkelsoftware en salarissoftware."

De nieuwe gids 'RPA en robotic accounting' behandelt zowel robotic process automation (RPA) als robotic accounting en daaraan gerelateerde ontwikkelingen. Eerst wordt ingegaan op gehanteerde definities, gevolgd door een nadere toelichting van zowel RPA als robotic accounting.

Voor RPA wordt een relatie gelegd naar business process management (BPM) en ingegaan op geboden functionaliteit. Voor robotic accounting komt uitgebreid het 'robotic proof' zijn van administratieve software aan de orde. De 'robotic accounting contest' wordt behandeld met betrekking tot de mate waarin boekhoudsoftware robotic proof is voor bepaalde functies.

In aanvulling op RPA en robotic accounting wordt robotic audit automation (RAA) toegelicht, waarbij het gaat om auditactiviteiten, al dan niet in de vorm van continuous auditing en daarbinnen data analyse gericht op de auditfunctie. Ook komt bij RAA de zelf-controlerende administratie aan de orde. De uitgave gaat tevens in op cloud computing, machine learning en API's als onderliggende technieken. Tot slot komen enkele gerelateerde ontwikkelingen aan de orde, zoals RGS, blockchain, PSD2 en chatbots.

Als bijlagen bevat de uitgave een begrippenlijst en bronnen en de visie van enkele aanbieders als het gaat om robotic accounting.

De gids 'RPA en robotic accounting' is gratis beschikbaar in pdf.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.