Nieuws

Nieuwsupdate coronacrisis - 6 april

Een dagelijks overzicht van het laatste nieuws over de economische gevolgen van de coronacrisis. Dit bericht wordt gedurende de dag geüpdatet.

Al 62.500 bedrijven bij corona-noodloket, 9 miljoen euro betaald

ANP - Ongeveer 62.500 bedrijven en ondernemers hebben zich tot dusver bij het corona-noodloket gemeld voor een bedrag van 4000 euro om de meest acute nood te kunnen verlichten. Inmiddels hebben ook al zeker 2200 bedrijven het geld uitgekeerd gekregen. Daarmee is 9 miljoen euro gemoeid, meldde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zaterdag. Het loket werd op 17 maart aangekondigd en ging op 27 maart open.

De 4000 euro is een eenmalige belastingvrije gift waarmee bedrijven die financiële schade oplopen door de coronamaatregelen, hun eerste directe kosten kunnen betalen. Het gaat dan om de huur of andere vaste lasten die doorlopen, terwijl de bedrijfjes geen of veel minder omzet draaien. Het gaat met name om het midden- en kleinbedrijf, zoals kappers, horecazaken, de reisbranche en non-foodwinkels.

De zogeheten TOGS-regeling maakt deel uit van een enorm pakket aan noodmaatregelen die het kabinet heeft ontwikkeld om ondernemers die in de knel zijn gekomen, te ondersteunen. De genoemde 62.500 bedrijven voldoen volgens het ministerie aan de voorwaarden om een verzoek in te kunnen dienen.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) sprak bij 1Vandaag van "een flink aantal aanmeldingen binnen één week". Ook het optuigen van alle noodmaatregelen is bijzonder snel gebeurd, zei ze.

Voor tattooshops, die ook moesten sluiten maar niet onder de TOGS-regeling vallen, komt volgens Keijzer binnenkort een oplossing. De shops vallen erbuiten, omdat ze een andere code voeren en dat is lastig te verwerken in het systeem, zei de staatssecretaris. "Maar dit gaat opgelost worden", beloofde ze.

NOW-regeling op drie punten aangepast

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) is op drie punten aangepast. Dat meldde minister Koolmees van Sociale Zaken en werkgelegenheid vrijdag aan de Tweede Kamer.

Het gaat om wijzigingen op de volgende punten:

  • de doorwerking van een verzoek voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen in de berekening van het subsidiebedrag;
  • aanpassing van de vaststellingstermijn van een subsidie;
  • aanvraag bij een buitenlands rekeningnummer.

Daarnaast is in de toelichting verduidelijkt dat UWV bij de uitoefening van haar ontslagtaak de NOW meeweegt en is de regeling op enkele punten van technische aard gewijzigd.

"De wijziging van deze regeling treedt in werking voordat de eerste aanvragen kunnen worden ingediend. De gewijzigde regeling is dus van toepassing op alle aanvragen in het kader van de NOW", aldus de minister.

Op de website van de Rijksoverheid zijn de Kamerbrief, de wijzigingsregeling en de geconsolideerde tekst van de NOW-regeling beschikbaar.

'Overbruggingsregeling werkt niet voor tuinders'

ANP - De regeling overbrugging werkbehoud (NOW) moet worden aangepast zodat ook tuinders er gebruik van kunnen maken. Met name bedrijven met een seizoensgebonden productie dreigen door de huidige regels achter het net te vissen, stelt branchevereniging LTO Nederland.

De overheid kijkt voor het omzetverlies naar de totale omzet in 2019 en deelt die door vier. Daar komt dan een omzet uit waar de huidige omzet minimaal een vijfde onder moet liggen. Bedrijven die normaal gesproken 50 tot 70 procent van hun omzet in de maanden maart tot en met mei halen, komen daardoor niet aan de drempelwaarde terwijl het eigenlijke omzetverlies veel groter is.

Volgens LTO hebben onder meer kwekers van bomen en planten en telers van bollen en bolbloemen nu haast niets aan de regeling.

Ook grote impact coronavirus op fusie- en overnamemarkt

De coronapandemie heeft ook grote gevolgen voor fusies en overnames. Ruim zes jaar geleden begon de langste periode ooit van groei in fusies en overnames, in aantallen én grootte van deals. Maar in het eerste kwartaal van 2020 (tot en met 20 maart) zijn zowel het aantal transacties als de totale dealwaarde gedaald, respectievelijk met 16 en 18 procent, zo blijkt uit de Global M&A Insights Q1 2020 van Allen & Overy.

De impact op transacties was vrijwel direct na de uitbraak van het coronavirus duidelijk. Deals in een gevorderd stadium gingen door, maar werden waar mogelijk versneld afgerond. Het advocatenkantoor zag wel een duidelijke toename in het aantal cliënten dat vroeg of deze crisis geldt als material adverse change (een significante verandering in de omstandigheden van de deal) of een force majeure-event waardoor zij zich eventueel konden terugtrekken uit een reeds gesloten overeenkomst. Vooralsnog is er volgens het kantoor echter weinig juridische ruimte voor kopers om overeenkomsten te ontbinden, zolang aan andere voorwaarden wordt voldaan. Deals in een vroeg stadium ondervinden de grootste impact: die worden opgeschort of helemaal gecanceld.

Deze sterke afname zal zich doorzetten tot deze pandemie onder controle is, maar het is volgens Allen & Overy moeilijk om te voorspellen hoe lang het dan duurt voordat het aantal fusies en overnames weer aantrekt.

In 2009, na de wereldwijde financiële crisis, duurde het zes maanden voordat de dealactiviteit weer toenam. Maar er zijn volgens Allen & Overy grote verschillen met toen: de financiële crisis vond zijn oorsprong in banken en bedrijven die een te grote schuldenlast op zich hadden genomen. Nu staan de banken er beter voor, net zoals de balansen van bedrijven, maar staan de leveringsketens onder grote druk, worden veel meer sectoren geraakt en kunnen zelfs solide bedrijven in zeer zwaar weer terecht komen.

Flynth pleit voor gepaste betalingsregeling belastingschuld na coronacrisis

Flynth heeft vrijdag aan de beroepsvereniging van haar belastingadviseurs, het Register Belastingadviseurs (RB), gevraagd om de fiscale situatie van ondernemers ná de coronacrisis nogmaals onder de aandacht te brengen bij het ministerie van Financiën. Er leven onder klanten van het accountants- en advieskantoor namelijk grote zorgen over het voldoen van hun belastingschulden, waarvoor zij op dit moment drie maanden uitstel van betaling hebben gekregen.

Ondernemers hoeven niet te onderbouwen waarom zij dit uitstel nodig hebben. De verklaring dat de betalingsproblemen zijn veroorzaakt door de coronacrisis, is voldoende. Het ministerie denkt op dit moment na over langer uitstel in combinatie met de afgifte van een eventuele deskundigenverklaring.

"Hoewel de huidige regelingen uiteraard een welkome tegemoetkoming zijn voor ondernemers, zijn er onder de klanten van Flynth zorgen over hun financiële stituatie na de crisis. Voor hen is het immers heel belangrijk om nu al te weten dat zij niet, als zij de crisis eenmaal hebben overleefd, alsnog in financiële problemen zullen komen als zij op 19 juni, als het uitstel afloopt de belastingschulden in beginsel in één keer moeten voldoen", aldus het kantoor.

Flynth geeft het ministerie daarom een aantal suggesties voor verbetering van de huidige regeling waarvan de volgende drie deel uitmaken:

  1. Flynth pleit voor een gepaste algemene betalingsregeling voor deze schulden van 12 tot 24 maanden. Ondernemers kunnen hiermee dan rekening houden in hun liquiditeitsprognoses en kredietaanvragen. Deze betalingsregeling zou uitgevoerd moeten worden zonder onnodige administratieve handelingen en met handhaving van het percentage van de invorderingsrente op 0,01 procent.
  2. De termijn voor uitstel van betaling wordt steeds korter naarmate (naheffings)aanslagen later worden gedagtekend. Een aanslag met een dagtekening van 1 juni 2020 levert dan niet automatisch uitstel van betaling op tot 1 september 2020, maar slechts tot 19 juni 2020. Dat lijkt volgens Flynth niet te passen bij het doel van de regeling. De regeling zou moeten worden verduidelijkt, zodat de termijn voor uitstel van betaling gedurende drie maanden dan automatisch gaat lopen vanaf de dagtekening van de aanslag.
  3. Flynth pleit er ten slotte voor om een eenmaal ingediend verzoek om uitstel van betaling ook direct automatisch aan te merken als een rechtsgeldige melding van betalingsonmacht. Nu moet een melding betalingsonmacht nog afzonderlijk gebeuren.

Al 18.000 aanvragen tegemoetkoming loonkosten

ANP - Het UWV had om 12.30 uur al 18.000 aanvragen voor een tegemoetkoming in de loonkosten in behandeling genomen. Bedrijven die omzetverlies lijden vanwege de coronacrisis kunnen een aanvraag doen voor de zogenoemde noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Het loket daarvoor ging om 09.00 uur open.

De NOW-regeling vervangt de werktijdverkorting en is een stuk ruimer. Bij een omzetverlies van 100 procent kunnen bedrijven 90 procent van de loonsom vergoed krijgen. Bij een omzetdaling van 50 procent gaat het om 45 procent van de totale loonsom. Ook blijven bij de nieuwe regeling de WW-rechten van de werknemer intact.

Verschillende groepen hebben al aangegeven dat de NOW-regeling niet goed werkt. Zo vinden tuinders dat door naar jaaromzet te kijken bedrijven die veel omzet in één seizoen draaien worden benadeeld en verwachten techbedrijven de hardste omzetklap pas na juni. Zogeheten scale-ups zijn bang in te storten omdat die bedrijven juist heel hard gegroeid zijn en niet veel vlees op de botten hebben.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.