Nieuws

Fiscaal surfen - Week 20

Een overzicht van het belastingnieuws dat Accountant.nl de afgelopen week tegenkwam op het web.

Coronacrisis

Aanvullende fiscale steunmaatregelen kabinet in coronacrisis - Update
De op vrijdag 24 april 2020 aangekondigde fiscale maatregelen om het bedrijfsleven te ondersteunen zijn inmiddels in een beleidsbesluit uitgewerkt.
(Bron: PwC)

Belastingdienst verduidelijkt voorwaarden voor coronareserve 2019
In een nieuwsartikel op het forum voor fiscaal dienstverleners zet de Belastingdienst de voorwaarden op een rij voor toepassing van de coronareserve 2019 en verduidelijkt de Belastingdienst aan de hand van voorbeelden de toepassing van de coronareserve.
(Bron: TaxLive)

COVID-19: dga, afwaardering en kwijtschelding van vorderingen op de bv
Wat zijn de fiscale mogelijkheden voor dga’s om vorderingen op hun bv’s af te waarderen en de fiscale gevolgen van kwijtschelden in verband met de coronacrisis?
(Bron: Taxence)

Geen btw op mondkapjes vanaf eind mei
Vanaf 25 mei tot in ieder geval 1 september hoeft er geen btw op mondkapjes meer te worden betaald.
(Bron: Ministerie van Financiën)

NOB pleit voor permanente verlaging belasting- en invorderingsrente
De NOB doet een dringend beroep op het kabinet om de percentages van de belasting- en invorderingsrente na beëindiging van de coronamaatregelen meer in lijn te brengen met de realiteit.
(Bron: TaxLive)

Inkomstenbelasting

Bijgewerkte publicatie over kapitaalverzekering, spaarrekening en beleggingsrecht eigen woning
De Belastingdienst heeft de ‘Vragen en Antwoorden’ over de kapitaalverzekering eigen woning (KEW), de spaarrekening eigen woning (SEW), het beleggingsrecht eigen woning (BEW) en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3 opnieuw gepubliceerd.
(Bron: TaxLive)

Dividendbelasting

Verschuiven eigendom aandelen geen middel tegen dividendbelasting
Het steeds verschuiven van het eigendom van aandelen betekent niet dat er geen dividendbelasting hoeft te worden betaald.

Fiscale eenheid

Spoedreparatie fiscale eenheid 'ondergeschoven kindje' in teleurstellend 20a-besluit
Het onlangs geactualiseerde beleidsbesluit over de verliesverrekeningsbeperking van artikel 20a Wet Vpb stelt teleur. De impact van de Wet spoedreparatie fiscale eenheid op deze sanctiebepaling is groot. Toch is hier maar zéér beperkt aandacht voor in het 20a-beleidsbesluit.
(Bron: TaxLive)

Pensioen

EC sleept Nederland voor rechter om belasten pensioenen
De Europese Commissie sleept Nederland voor de rechter vanwege het belasten van pensioenkapitaal dat naar andere lidstaten wordt overgedragen.

Nieuwe V&A over opbouw ouderdomspensioen vijf jaar na AOW-leeftijd
Kan er nog ouderdomspensioen worden opgebouwd of toegezegd als een werknemer de leeftijd heeft bereikt die vijf jaar hoger is dan de AOW-leeftijd?
(Bron: TaxLive)

Overig

Adviseur hoeft controlekosten fiscus niet te vergoeden
Als een belastingadviseur opzettelijk onjuiste belastingaangiften indient, zal de Belastingdienst vaak extra kosten moeten maken om tot de juiste heffing te komen. De Hoge Raad oordeelt dat de fiscus deze kosten niet mag verhalen op de adviseur.
(Bron: Taxence)

Besluiten

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.