Nieuws

Fiscaal surfen - Week 24

Een overzicht van het belastingnieuws dat Accountant.nl de afgelopen week tegenkwam op het web.

Coronacrisis

Premiedifferentiatie WW: termijn voor schriftelijke vastlegging arbeidscontract loopt af op 1 juli
Om de lage WW-premie te mogen betalen voor werknemers die voor onbepaalde tijd bij u in dienst zijn en geen oproepovereenkomst hebben, moet u hun arbeidscontracten schriftelijk vastleggen. Voor werknemers die op 31 december 2019 al bij u in dienst waren, kreeg u eerder tot 1 april extra de tijd om dat te doen. Vanwege de coronacrisis kwamen daar nog 3 maanden bij tot 1 juli 2020. Die termijn loopt binnenkort af.
(Bron: Belastingdienst)

Vijlbrief wil grote schulden voor bedrijven ontmoedigen
Het kabinet wil de renteaftrek voor bedrijven volgend jaar verder beperken, om te ontmoedigen dat ondernemers grote schulden aangaan die zij in zware economische tijden niet meer kunnen dragen.
(Bron: NRC)

Tijdelijke verlaging Duitse btw-tarieven in de periode 1 juli tot 31 december 2020
Als onderdeel van het 'Konjunkturpaket' ter bestrijding van de Covid-19-crisis wordt een tijdelijk btw-verlaging voorgesteld. Dit vraagt veel van uw administratieve systeem.
(Bron: PwC)

Rekenregels

Rekenregels per juli 2020
In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2020 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn eventuele beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.
(Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Inkomstenbelasting

Hoe worden inkomsten uit tijdelijke woningverhuur belast?
Gezien de coronapandemie daalt het aanbod op platformen voor woningverhuur zoals bijvoorbeeld Airbnb. Sommige verhuurders wensen in deze periode helemaal geen huurders in hun woning. Desondanks zijn er nog voldoende woningeigenaren die graag een centje bijverdienen middels de verhuur van (een deel van) hun woning. Er ontstaat echter onduidelijkheid over het juist belasten van inkomsten naar aanleiding van deze verhuur. De vraag is dan ook of deze verhuur zo lucratief is als woningeigenaren denken.
(Bron: BDO)

Rentevergoeding

Meer rentevergoeding mogelijk bij sommige belastingteruggaven?
Bij belastingteruggaven gebaseerd op EU-recht kan volgens de Rechtbank bij een herstelde omissie om een extra rentevergoeding worden verzocht.
(Bron: PwC)

Erf- en schenkbelasting

De 180-dagenregeling; verrekenregels voor schenk- en erfbelasting
Om erfbelasting te besparen kan de gedachte opkomen om vlak vóór overlijden een schenking te doen aan een toekomstige erfgenaam. De verkrijger kan dan zowel bij de schenking als bij de verkrijging na overlijden van de schenker gebruik maken van een vrijstelling en de 10%-heffing over de eerste tariefschijf. Daar steekt de wetgever echter een stokje voor met de zogenaamde '180-dagenregeling'.
(Bron: BDO)

Huurtoeslag

Versoepeling verworven recht op huurtoeslag
Hebt u verworven recht op huurtoeslag, maar voldoet u niet meer aan een andere voorwaarde voor huurtoeslag? Wordt uw inkomen of vermogen bijvoorbeeld te hoog? Dan was het zo dat u het verworven recht voor uw woning kwijt zou raken. De regels zijn nu veranderd.
(Bron: Belastingdienst)

Toeslagenaffaire

Regeling gedupeerde ouders toeslagen wordt uitgebreid
Staatssecretaris Alexandra van Huffelen maakt het mogelijk dat gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire, die onterecht het predicaat Opzet/Grove schuld kregen, in aanmerking kunnen komen voor een nog op te stellen financiële regeling. Hiervoor wordt de vangnetbepaling die nu voorligt in de Tweede Kamer uitgebreid.
(Bron: Ministerie van Financiën)

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.