Nieuws

Kabinet komt donderdag met regeling NOW 2.0

Het kabinet publiceert donderdag 25 juni de nieuwe NOW-regeling met daarin de voorwaarden van de subsidie uit het tweede noodpakket. De regeling heeft betrekking op de periode juni tot en met september. Bedrijven kunnen naar verwachting de NOW-subsidie vanaf 6 juli bij UWV aanvragen.

De NOW uit het tweede noodpakket is een voortzetting van het eerste noodpakket, maar kent enkele wijzigingen. Net als bij de eerste regeling kunnen bedrijven met minstens twintig procent omzetverlies een tegemoetkoming van maximaal negentig procent van hun loonkosten krijgen, naar rato van dat omzetverlies. Het het subsidietijdvak is in deze tweede regeling verlengd naar vier maanden.

De maand waarop de loonsom wordt vastgesteld is voor dit tweede subsidietijdvak de maand maart. Een andere wijziging is dat in deze tweede periode de forfaitaire opslag wordt verhoogd van dertig tot veertig procent. Hiermee krijgen bedrijven meer financiële ruimte om salarissen door te betalen en voor andere kosten die gemaakt moeten worden om het bedrijf en dus ook de werkgelegenheid in stand te houden.

Geen winstuitkering of bonussen

De NOW 2.0 kent ook nieuwe voorwaarden. Zo mag een bedrijf dat gebruikmaakt van de verlenging van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Dit geldt voor bedrijven die op grond van de NOW-subsidie 125.000 euro of meer ontvangen, of een voorschot van 100.000 euro of meer.

Voor concerns die hun omzetdaling op werkmaatschappijniveau willen berekenen geldt een dergelijke voorwaarde al voor de NOW in het eerste pakket. Bonussen aan gewone medewerkers, die horen bij de normale beloningssystematiek, zijn wel toegestaan.

Deelname aan de NOW 2.0 betekent ook dat de werkgever een inspanningsverplichting heeft om werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen, zodat werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Om werkgevers en werknemers daarbij te helpen, trekt het kabinet vijftig miljoen euro uit voor het crisisprogramma 'NL leert door'.

Ontslag

Bedrijven die, ondanks deelname aan de NOW, meer dan twintig medewerkers willen ontslaan, moeten een akkoord hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Als ze er onderling niet uitkomen, moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediation-verzoek en wordt toch een melding gedaan op grond van de Wet Melding Collectief Ontslag (na 29 mei en voor 1 oktober) en wordt voor twintig of meer mensen bedrijfseconomisch ontslag aangevraagd, dan volgt een korting van de NOW van vijf procent op het totale subsidiebedrag.

Deze extra regeling komt naast de bestaande systematiek in de NOW dat voor ontslagen medewerkers geen loonsubsidie wordt ontvangen en eventueel verleende voorschotten voor de loonkosten van deze werknemers worden teruggevorderd. Ook staat de NOW los van de bescherming door het ontslagrecht en van de regels voor collectief ontslag (WMCO). De in de eerste NOW-regeling opgenomen extra korting van vijftig procent bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt in NOW 2.0.

Standaarden accountants

De controlestandaarden voor accountants, nodig voor de verantwoording bij de NOW-regeling, worden naar verwachting in juli gepubliceerd, aldus de NBA. Over die standaarden en een controleprotocol is de afgelopen maanden intensief overleg gevoerd met het ministerie van SZW.

De NBA adviseert leden om tijdig te anticiperen op drukke werkzaamheden rondom de eindafrekening bij de NOW-regeling dit najaar. Op 8 juli organiseert de beroepsorganisatie een tweede NBA Helpt-webinar over de NOW-regeling, dit keer met name gericht op de verantwoording daarvan. Minister Wouter Koolmees van SZW heeft aangekondigd tijdens dat webinar te zullen spreken.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.