Nieuws

Fiscaal surfen - Week 28-30

Een overzicht van het belastingnieuws dat Accountant.nl de afgelopen weken tegenkwam op het web.

Loonbelasting en sociale verzekering

EU-hof geeft SVB gelijk in zaak vrachtwagenchauffeurs
Het Europees Hof van Justitie oordeelt dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) terecht de afdracht van Nederlandse sociale premies eist van chauffeurs die een arbeidscontract hebben met de op Cyprus gevestigde vennootschap AFMB.

Btw

Vergoedingen voor adviescolleges en toezichthoudende taken niet belast met btw
De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan inzake de vraag of iemand die als voorzitter en lid van bezwarenadviescommissies optreedt, en daarvoor vacatiegelden ontvangt, aangemerkt kan worden als ondernemer in de zin van de btw.
(Bron: Deloitte)

Gevolgen onderwijsvrijstelling na uitspraak Hoge Raad
De Hoge Raad heeft op 19 juni 2020 beslist dat gemeenten bij de exploitatie van gemeentelijke begraafplaatsen niet handelen als overheid. Deze uitspraak heeft ook gevolgen voor het openbaar onderwijs: het verzorgen van openbaar onderwijs door onderwijsinstellingen wordt niet langer als overheidshandelen gezien. Het beleidsbesluit over de onderwijsvrijstelling wordt hierop aangepast.
(Bron: Belastingdienst)

Aangepast besluit btw-heffing privégebruik auto
Op 3 juli 2020 is een nieuw beleidsbesluit over de heffing privégebruik auto en toepassing BUA gepubliceerd. Dit besluit bevat enkele aanpassingen ten opzichte van het eerdere beleid.
(Bron: PwC)

Wet implementatie richtlijn elektronische handel ingediend
De Staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel implementatie richtlijn elektronische handel ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel wijzigt onder andere de btw-heffing bij intracommunautaire afstandsverkopen.
(Bron: Taxence)

Mogelijkheden btw-aftrek voor kosten leegstaand pand
Leegstand van panden komt helaas vaak voor. Tijdens de leegstand kunnen diverse kosten worden gemaakt, zoals instandhoudingskosten. Het is voordelig als de btw op deze kosten aftrekbaar is. Recent heeft de Hoge Raad geoordeeld dat dat bij een leegstaand kantoorpand in bepaalde situaties het geval is.
(Bron: BDO)

Coronacrisis

Bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis: betalen nog niet nodig
Hebt u bijzonder uitstel van betaling aangevraagd vanwege de coronacrisis? Dan hebt u dit waarschijnlijk gedaan voor een periode van 3 maanden. U kunt ervoor kiezen het bijzonder uitstel voor de uitgestelde belastingen te verlengen.
(Bron: Belastingdienst)

Winst uit onderneming

Goedkeuring voor meegeven van ontvoegingsrenten fiscale eenheid
In het onlangs gewijzigde besluit over de fiscale eenheid Vpb is een onderdeel toegevoegd over het meegeven van ontvoegingsrenten.
(Bron: TaxLive)

Serviceberichten Aanslag

Automatisch uitbreiden Serviceberichten Aanslag: 1 registratiebrief per soort belasting
Vanaf 1 augustus gaan wij automatisch uitbreiden: wij breiden actieve machtigingsregistraties voor Serviceberichten Aanslag 2020 automatisch uit naar 2021. We beginnen met de inkomstenbelasting, gevolgd door de vennootschapsbelasting en ten slotte de btw.
(Bron: Belastingdienst)

Belastingontwijking en -ontduiking

Brussel wil strijd tegen 'belastingmisbruik' opvoeren
De Europese Commissie wil actie voor "eerlijke en simpele" belastingen in de EU. Met een pakket maatregelen stelt ze voor de strijd tegen belastingontwijking en -ontduiking op te voeren, selectieve belastingafspraken in lidstaten te beteugelen en meer transparantie te eisen.

'Multinational betaalde 22 procent belasting over winst in 2016'
Nederlandse multinationals die in 2016 winst maakten, betaalden hierover gemiddeld zo'n 21,7 procent winstbelasting.

Leidraad meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies gepubliceerd
In de Leidraad worden wettelijke begrippen nader toegelicht en zijn diverse voorbeelden opgenomen om de reikwijdte van de wezenskenmerken te verduidelijken.
(Bron: Deloitte)

UBO's

UBO-registratie treedt binnenkort in werking
De UBO-wetgeving treedt 27 september 2020 in werking, dan moeten bestaande rechtspersonen binnen 18 maanden hun UBO's registreren en nieuwe entiteiten bij eerste inschrijving.
(Bron: PwC)

Besluiten

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.