Nieuws

UWV: 'Aanzienlijk minder aanvragen NOW 2.0'

Het UWV heeft tot nu toe ruim 36 duizend aanvragen ontvangen voor de tweede Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2.0). Dat is een stuk minder dan de 140 duizend werkgevers die in de eerste ronde een aanvraag deden.

Dat blijkt uit de nieuwste 'Factsheet aanvragen NOW 2.0-regeling' van het UWV. Naar de werkgevers die in de tweede ronde een aanvraag deden is inmiddels de eerste termijn van het voorschot overgemaakt. Het gaat in totaal om een bedrag van ruim 1,3 miljard euro. De sector 'overige commerciële dienstverlening' heeft het grootste aandeel in het aantal toegekende aanvragen. Daarna volgen de sectoren 'horeca en catering' en 'detailhandel'. Veruit de meeste toekenningen, 22.089 in totaal, gaan naar werkgevers met minder dan tien werknemers. Werkgevers met meer dan 250 werknemers zijn goed voor 241 toegekende aanvragen.

Aanzienlijk lager

Het aantal aanvragen voor NOW 2.0 is aanzienlijk lager dan voor NOW 1.0. UWV heeft daarom een enquête laten uitvoeren onder ruim achthonderd werkgevers die wel NOW 1.0 hebben aangevraagd, maar (nog) geen NOW 2.0. Van de ondervraagden geeft 20 procent aan van plan te zijn zeker een aanvraag te gaan indienen, 43 procent twijfelt nog en 36 procent geeft aan zeker geen NOW 2.0 aan te vragen.

Belangrijkste reden (79 procent) om geen NOW 2.0 aan te vragen is dat het weer beter gaat met het bedrijf en de tegemoetkoming niet meer nodig is. Daarna (20 procent) wordt het niet voldoen aan de voorwaarden genoemd.

De werkgevers die nog geen NOW 2.0 hebben aangevraagd, maar zeggen dat nog wel te doen, geven vooral aan (63 procent) dat ze wachten met de aanvraag tot ze beter kunnen inschatten hoe hoog het omzetverlies wordt. Werkgevers die nog twijfelen geven aan dat nog onduidelijk is of ze op meer dan 20 procent omzetverlies gaan uitkomen. Sommige geven aan dat dit nu niet het geval is, maar dat een 'tweede golf' en een nieuwe lockdown dat kunnen veranderen.

Voorschot

In totaal hebben sinds 6 juli 36.435 werkgevers een aanvraag ingediend voor de NOW. Inmiddels hebben 35.537 werkgevers een voorschot ontvangen. Het gaat hierbij om de betaling van de eerste termijn van het voorschot. De tweede termijn volgt later. Deze werkgevers hebben samen zo'n 693.000 mensen in dienst. Het opgegeven verwachte omzetverlies is gemiddeld 53 procent.

Het grootste aandeel in het aantal toekenningen hebben de sectoren commerciële dienstverlening (8.450), horeca en catering (8.246) en detailhandel (3.810). Het verstrekte voorschotbedrag is het hoogst voor de sector overige commerciële dienstverlening (€ 274 miljoen), gevolgd door vervoer en logistiek (€ 233 miljoen) en horeca en catering (€ 208 miljoen).

Van alle arbeidsmarktregio's heeft Groot-Amsterdam het grootste aandeel in het aantal toekenningen (6.131), gevolgd door Rijnmond (2729) en Midden-Utrecht (2.071).

'Gebruik hulpmiddelen'

"Het is goed om te zien dat werkgevers aangeven een goede inschatting te willen kunnen maken van hun omzetverlies", zegt Janet Helder, lid van de raad van bestuur van UWV. "Daarmee voorkomen ze dat ze achteraf geld moeten terugbetalen. We hebben inmiddels een aantal tools online staan waarmee werkgevers een beter beeld van hun eigen situatie kunnen krijgen. We adviseren werkgevers die hulpmiddelen echt te gebruiken."

Werkgevers die NOW 2.0 nog willen aanvragen, kunnen terecht op rekenhulpomzetverlies.nl om een goede inschatting van hun omzetverlies te maken. Op de site simulatienow.nl kunnen ze bovendien zien wat een dalende loonsom betekent voor de definitieve tegemoetkoming.

Werkgevers die NOW 1.0 hebben aangevraagd, kunnen met deze simulatietool ook alvast een beeld krijgen van de definitieve afrekening, die later dit jaar volgt. Met deze simulatie kunnen ze inschatten welk bedrag ze uiteindelijk als nabetaling ontvangen óf moeten terugbetalen.

Deadline 31 augustus

Werkgevers kunnen nog tot en met 31 augustus een aanvraag indienen voor NOW 2.0. Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van vier maanden komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden juni tot en met september, op voorwaarde dat ze hun personeel gewoon doorbetalen. Die tegemoetkoming is maximaal 90 procent bij een omzetverlies van 100 procent en evenredig minder bij een lager omzetverlies. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt in twee termijnen betaald.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.