Nieuws

Fiscaal surfen - Week 2

Een overzicht van het belastingnieuws dat Accountant.nl de afgelopen week tegenkwam op het web.

Loonbelasting en sociale verzekering

Pilot webmodule van start
De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is vandaag online gegaan. Opdrachtgevers kunnen door de vragenlijst in te vullen helder krijgen of ze een zelfstandige mogen inhuren voor een klus of dat er een arbeidscontract nodig is.
(Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Fout in brieven voor uitzendbedrijven over gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingkas 2021
Rond 5 december kregen werkgevers een brief met het gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingkas (Whk) voor 2021. In de bijlage van de brieven voor uitzendbedrijven maakten wij een fout.
(Bron: Belastingdienst)

Model loonstaat 2021 beschikbaar
De Belastingdienst heeft het model voor de loonstaat 2021 gepubliceerd. Hierop staan de gegevens die van belang zijn voor de loonheffingen.
(Bron: TaxLive)

VK en EU bevestigen Brexit deal over sociale zekerheid
Het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Commissie van de Europese Unie (EU) hebben aangekondigd dat er een deal is gesloten voor sociale zekerheid.
(Bron: PwC)

Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een nieuwe versie van het Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) gepubliceerd.
(Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Belastingplan

Belastingplan 2021 aangenomen: mogelijke impact op de jaarrekening
Op 15 december 2020 heeft de Eerste Kamer het Belastingplan 2021 aangenomen. Dit betekent dat deze maatregelen onder IFRS en de RJ meegenomen dienen te worden in jaarrekeningen die eindigen op/na 15 december 2020.
(Bron: PwC)

Pensioen

Eerste Kamer stemt in met onderdeel uitwerking pensioenakkoord
De Eerste Kamer heeft gisteravond het wetsvoorstel 'Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen' met algemene stemmen aangenomen. Het kabinet wil met dit wetsvoorstel, dat onderdeel uitmaakt van het pensioenakkoord, meer ruimte bieden voor keuzevrijheid in het pensioenstelsel.
(Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Btw

Tijdige invoering EU-regels voor btw op e-commerce zet Belastingdienst voor grote uitdaging
De Algemene Rekenkamer uit in een brief aan de Tweede Kamer haar zorgen of het lukt om nieuwe btw-regels van de EU voor de levering van goederen en digitale diensten aan particulieren tijdig in te voeren.
(Bron: Algemene Rekenkamer)

Drie belangrijke btw-besluiten gepubliceerd
Eind 2020 heeft de Staatssecretaris van Financiën het Besluit vaste inrichting en het Besluit aftrek omzetbelasting geactualiseerd en het nieuwe Besluit quick fixes gepubliceerd.
(Bron: Deloitte)

Schenkbelasting

Vrijstelling schenkbelasting tijdelijk verhoogd in 2021
Het bedrag dat u belastingvrij aan een ander mag schenken gaat in 2021 tijdelijk met € 1.000 omhoog. Dit is besloten vanwege de coronacrisis. Ook de schenkingsvrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen is met € 1.000 verhoogd.
(Bron: Belastingdienst)

Overdrachtsbelasting

Hoge Raad verduidelijkt splitsingsvrijstelling in de overdrachtsbelasting
De Hoge Raad oordeelt dat zakelijke voorwaarden niet zonder meer ontbreken als de betrokken vennootschappen geen onderneming drijven.
(Bron: Deloitte)

Besluiten

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.