Nieuws

RJ-Uiting 2021-1 Verduidelijking toepassing Combinatie 3

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft RJ-Uiting 2021-1: 'Verduidelijking toepassing combinatie 3 in de enkelvoudige jaarrekening en waardering vastgoed voor eigen gebruik in enkelvoudige jaarrekening moedermaatschappij' gepubliceerd.

In RJ-Uiting 2020-11 'Ontwerp-Richtlijn: Verduidelijking toepassing combinatie 3 in de enkelvoudige jaarrekening en waardering vastgoed voor eigen gebruik in enkelvoudige jaarrekening moedermaatschappij' heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving op 30 juni 2020 voorstellen gepubliceerd voor wijzigingen in hoofdstuk 100 'Inleiding' (in paragraaf 1 met betrekking tot de bepalingen inzake combinatie 3), hoofdstuk 213 'Vastgoedbeleggingen' en hoofdstuk 214 'Financiële vaste activa'. De voorgestelde wijzingen hebben met name betrekking op het verduidelijken van de toepassing van combinatie 3 in de enkelvoudige jaarrekening. Met deze voorstellen beoogt de RJ de toepassing van combinatie 3 meer conceptueel uit te werken.

In deze RJ-Uiting zijn de ontvangen commentaren op RJ-Uiting 2020-11 verwerkt. De commentaren hebben tot enkele aanvullende verduidelijkingen in RJ 100 geleid. De voorgestelde wijzingen in hoofdstuk 213 en hoofdstuk 214 zijn ongewijzigd definitief gemaakt.

De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl.

Bron: RJ

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.