Nieuws

UWV: 2,1 miljard euro meer kwijt aan uitkeringen dit jaar

Uitkeringsinstantie UWV verwacht dat de totale som aan uitkeringen dit jaar met 2,1 miljard euro zal stijgen. Voor het grootste deel komt dat door de verwachte stijging van de werkloosheid als gevolg van de coronacrisis.

Ook verwacht de instantie dat de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en de uitkeringen voor ziekte en zorg verder zullen toenemen.

Het aantal WW-uitkeringen zal dit jaar met ongeveer 100 duizend stijgen, zo voorspelt het UWV op basis van berekeningen van het Centraal Planbureau. Daarmee stijgen de WW-uitkeringen met 1,6 miljard euro tot een totaal van 5,8 miljard euro. Het UWV gaf vorig jaar circa 500 miljoen euro meer uit aan WW-uitkeringen dan in 2019.

Daarbij hoort wel de kanttekening dat de pandemie voor veel meer onzekerheid zorgt dan normaal, waarschuwt bestuurslid Nathalie van Berkel. "De huidige arbeidsmarkt is erg onzeker, zo weten we bijvoorbeeld niet hoe lang de lockdown nog duurt." In de zomer stelt het UWV zijn prognoses bij.

Verder keerde het UWV vorig jaar circa 14,3 miljard euro uit aan loonsubsidies via de NOW-regelingen. Voor 2021 worden de kosten vooralsnog geschat op 3,3 miljard euro.

Het totaal aantal uitkeringen op het gebied van arbeidsongeschiktheid blijft dit jaar naar verwachting constant, maar de rekening loopt wel op. Zo zal er sprake zijn van een daling van de 'goedkopere' WAO en de WAZ. Daartegenover staat een verwachte stijging van de 'duurdere' WIA. Daarnaast zal het UWV uitkeringen indexeren. Alles bij elkaar stijgen de lasten op het gebied van arbeidsongeschiktheid van 13,2 miljard euro in 2020 naar 13,6 miljard euro dit jaar.

Het aantal Ziektewet-uitkeringen nam vorig jaar met 9000 toe. De kosten liepen daarbij met 200 miljoen euro op. Dit jaar zal het gemiddeld aantal Ziektewet-uitkeringen met nog eens 3000 toenemen, goed voor nog eens 90 miljoen euro aan extra kosten. Dat komt volgens het UWV doordat om uiteenlopende redenen meer mensen dan voorheen onder de Ziektewet vallen.

Verder betaalde het UWV vorig jaar 381 miljoen euro aan de compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. De verwachting is dat dit bedrag dit jaar oploopt naar 418 miljoen euro.

Sinds dit jaar compenseert UWV ook de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfsbeëindiging van ondernemingen met minder dan 25 werknemers. Daarmee is dit jaar naar verwachting 21 miljoen euro gemoeid.

Bron: ANP

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.