Nieuws

Bestuurders hebben volop vertrouwen in economische groei

Het vertrouwen in de economie onder managers en bestuurders neemt snel toe. Een ruime meerderheid (79 procent) voorziet in het komende jaar een omzetstijging. Ook de bereidheid tot het nemen van gecalculeerde risico's stijgt. Verder blijken bedrijven die succesvoller uit de crisis kwamen een integrale aanpak van Covid-19 te hanteren met focus op onderlinge relaties van risico's.

Dat blijkt uit onderzoek van risico- en pensioenadviseur Aon. Het onderzoek vond plaats in augustus en september 2021, ruim achttien maanden na de uitbraak van de coronapandemie. Achthonderd bestuurders en hogere managers uit de VS, de EU, het VK en Canada namen deel aan de enquête, waarin werd onderzocht welke voorbereidingen en maatregelen organisaties treffen tegen onderling gerelateerde risico's.

Vier op de vijf respondenten verwachten dat hun omzet het komende jaar zal stijgen. Veertig procent verwacht zelfs dubbele cijfers te noteren. Bedrijven die zeer goed voorbereid waren op de crisis verwachten na de crisis sneller te groeien.

Uit het onderzoek blijkt dat managers die de strategie bepalen en medewerkers die de strategie moeten uitvoeren, verdeeld zijn over de risicovoorbereiding. Slechts 12 procent van de hoogste managers vond dat hun organisatie niet voorbereid was op de pandemie, vergeleken met 22 procent van de senior professionals.

Grotere risicobereidheid

De meeste managers (80 procent) gaven aan dat hun organisaties als gevolg van de pandemie meer bereid zijn om risico's te nemen en te investeren in toekomstige maatregelen. Managers zijn met name bereid risico's te nemen als het gaat om kapitaalinvesteringen en het binnenhalen van nieuwe financiering.

Bedrijven die verzwakt zijn als gevolg van de pandemie (32 procent van de respondenten) vonden het lastig om risico's en hun onderlinge relatie mee te nemen in de besluitvorming. Deze bedrijven liepen een achterstand op ten opzichte van concurrenten die ongehavend uit de pandemie zijn gekomen. De verschillen doen zich met name voor op twee vlakken: toegang tot financiële bescherming tegen verliezen en het vermogen van de organisatie om de veiligheid en productiviteit van medewerkers te waarborgen. Succesvolle bedrijven hanteerden juist een brede en integrale aanpak in de bestrijding van Covid-19. Ook waren zij alert op de onderlinge relaties van risico's.

Data, analyse en expertise

Van de ondervraagde hogere managers en senior professionals hecht 61 procent veel waarde aan het gebruik van modellen, analytics of data science voor betere besluitvorming. Daarnaast denkt 61 procent van de succesvolle bedrijven de tools en expertise in huis te hebben om betere en datagedreven beslissingen te kunnen nemen.

Volgens Alex van den Doel, managing director van Aon's Global Risk Consulting, kijken bedrijven dankzij de lessen van de coronacrisis niet alleen meer naar de huidige uitdagingen, maar ook steeds vaker verder vooruit. "Het belang van het goed begrijpen van en voorbereiden op zeer onwaarschijnlijke, maar desastreuze risico's, de zogenoemde grey swans, werd krachtig onderstreept door de Covid-19-pandemie. Het is belangrijk om continu het risicolandschap te heroverwegen en te beseffen dat er voortdurend nieuwe risico's op de loer liggen."

"Besluitvorming in onzekerheid is complex, zeker in crisistijd. Een goede crisisvoorbereiding is dan belangrijk. Die bestaat uit het bedenken en uitwerken van grey swan-scenario's, het analyseren van data over vergelijkbare crises, het trainen, oefenen en evalueren van crisissituaties en het maken van crisis- en continuïteitsplannen. Gebruik dus de beschikbare data en analytics over grey swans en kijk wat de kenmerken zijn van winnaars en verliezers na een crisis. Zo ben je als organisatie beter voorbereid op crisissituaties, vergroot je de weerbaarheid en kom je als winnaar uit de volgende crisis", aldus Van den Doel.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.