Nieuws

Fiscaal surfen - Week 40

Een overzicht van het belastingnieuws dat Accountant.nl de afgelopen week tegenkwam op het web.

Btw

Oude ondernemersportaal vervalt, fiscaal dienstverlener kan helpen
De Belastingdienst verstuurt ruim 180.000 brieven aan eenmanszaken die op dit moment btw-aangifte doen via het oude ondernemersportaal. Vanaf 2022 vervangt Mijn Belastingdienst Zakelijk het oude ondernemersportaal.
(Bron: Taxence)

Spaartaks

Financiën opnieuw door rechter op de vingers getikt over box 3-heffing
De overheid wordt opnieuw door een rechter op de vingers getikt over de box 3-heffing. Volgens Hof Den Haag is deze heffing voor de jaren 2015 tot en met 2018 in strijd met het Europese verdrag voor de Rechten van de Mens. Het oplossen van het probleem wordt door de rechters echter aan de politiek overgelaten.
(Bron: TaxLive)

Belastingplan

NOB heeft nog veel vragen over Belastingplan 2022
Beleidsarm of toch niet? De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs plaatst de nodige kanttekeningen bij het Belastingplan 2022.
(Bron: Taxence)

Belastingpakket 2022 aangepast via nota's van wijziging
Op dinsdag 5 oktober 2021 heeft het demissionaire kabinet twee nota's van wijziging ingediend bij de Tweede Kamer. Deze nota's waren reeds aangekondigd op Prinsjesdag. Onder meer worden de mogelijkheden om zogenoemde houdsterverliezen te verrekenen beperkt en wordt het vaste‑inrichtingsbegrip voor de bronbelasting op renten en royalty's uitgebreid.
(Bron: Meijburg & Co)

Koopwoning

Fiscus publiceert toolkit voor adviseurs over de koopwoning
De Belastingdienst is de campagne Koopwoning gestart om mensen die een huis kopen of verkopen of hun hypotheek willen aanpassen te helpen met hun fiscale vragen. Onderdeel van deze campagne is ook een communicatietoolkit met kant-en-klare artikelen en checklists die adviseurs met hun klanten kunnen delen.
(Bron: TaxLive)

BOR

Belastingadviseurs willen eerlijker belastingvrijstelling bij bedrijfsopvolging
Eigenaren van grote familiebedrijven profiteren onevenredig veel van de vrijstelling van schenk- en erfbelasting bij bedrijfsopvolging. Het Register Belastingadviseurs (RB) pleit daarom voor aanpassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR).

Belastingontwijking

OESO: wereldwijde deal over minimumbelasting voor multinationals
136 landen hebben een akkoord gesloten over een grootscheepse hervorming van het internationale belastingstelsel. Dat meldt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), die de onderhandelingen leidde. De landen hebben onder meer afgesproken dat multinationals vanaf 2023 minimaal 15 procent belasting gaan betalen, ongeacht het land waar ze zijn gevestigd.

Biden wil eerlijk internationaal belastingsysteem met EU
De Amerikaanse president Joe Biden heeft in een gesprek met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie op het belang gewezen om "het speelveld van het internationale belastingsysteem gelijk te trekken", meldt het Witte Huis.

EU schrapt tropische oorden van zwarte lijst belastingparadijzen
De ministers van Financiën van de EU buigen zich opnieuw over de zwarte lijst van belastingparadijzen. Opmerkelijk: de lijst wordt niet langer, maar korter.

Wetsvoorstel conditionele bronbelasting dividenden aangenomen door Tweede Kamer
Doel van de belasting is om het onbelast wegstromen van dividenden vanuit Nederland naar laagbelastende jurisdicties en in misbruiksituaties tegen te gaan.
(Bron: PwC)

Besluiten

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.