Nieuws

Online bijeenkomst NBA over consultatiedocument Fraude en Continuïteit

De NBA organiseert in oktober twee Zoom-bijeenkomsten over het Consultatiedocument Fraude en Continuïteit in de Controleverklaring. De sessie van 12 oktober heeft nog ruimte voor deelnemers.

Het consultatiedocument vult de Controlestandaarden aan met een verplichting om in de controleverklaring altijd over fraude en continuïteit te rapporteren; de internationale standaarden kennen die verplichting (nog) niet. In de verklaring moet worden uiteengezet hoe de accountant bij de controle-aanpak inspeelt op risico's op het terrein van fraude en continuïteit; ook worden de werkzaamheden toegelicht. 

Accountants werkzaam bij een kantoor zonder Wta-vergunning, dat vrijwillige jaarrekeningcontroles uitvoert, kunnen meepraten over de consultatie. NBA-voorzitter Marco van der Vegte en de voorzitter van het Adviescollege beroepsreglementering (ACB) Anton Dieleman lichten tijdens de sessie kort het bestuursbesluit en de consultatie toe. Daarna is er in kleinere groepen gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. Vervolgens worden de reacties plenair geïnventariseerd.

Anton Dieleman riep eerder in een bijdrage op Accountant.nl op om kennis te nemen van het consultatiedocument en daarop te reageren. De online bijeenkomst wordt op dinsdagochtend 12 oktober van 8.00 – 9.00 uur gehouden. Aanmelden kan via fraude@nba.nl.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.