Nieuws

Strenger thuiswerkadvies zorgt niet voor grote problemen

Het nieuwe thuiswerkadvies van het kabinet zal naar verwachting niet voor grote problemen zorgen. Er wordt nog steeds veel thuis gewerkt en dat gaat over het algemeen goed. Ook bij accountantskantoren lijken weinig aanpassingen nodig.

Per 3 november is het geldende thuiswerkadvies door het kabinet aangescherpt naar ‘werk minstens de helft van de werktijd thuis’. Sinds eind september was dat juist versoepeld naar ‘thuiswerken als dat kan en op kantoor als het moet’.

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland erkennen dat thuiswerken "een efficiënte manier is om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan", omdat het helpt bij het verminderen van het aantal contactmomenten. Ook kan het een gunstig effect hebben op de filedruk. Tegelijk met het aangescherpte thuiswerkadvies roept het kabinet op om de spits waar mogelijk te mijden.

Vakbond FNV vindt het nieuwe advies voor thuiswerken "nogal ruim", aldus FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. "Ook nu al werken veel mensen die niet op de werkvloer hoeven te zijn voor het grootste gedeelte thuis, zeker bij overheidsorganisaties en bij banken en verzekeraars. Daar verandert dit advies niet zo veel aan."

Accountants

Voor accountantskantoren lijken de aangescherpte thuiswerkregels ook geen grote aanpassing op te leveren. Uit een recente rondgang van Accountant langs een aantal grote en middelgrote kantoren bleek dat die zich richten naar de overheidsadviezen. Ze zijn flexibel en er kan veel thuis worden gewerkt.  

Soms is sprake van een ‘teamdag’ op kantoor of op locatie, maar nergens geldt een ‘kantoorplicht’. Wel is bij sommige kantoren het advies om één of twee dagen per week op kantoor te komen; dat past binnen de nieuwe vijftig procent-regel van het kabinet. Onderling afstemmen binnen teams is vooral het uitgangspunt.

QR-check

Het kabinet wil dat werkgevers straks ook aan werknemers om een coronatoegangsbewijs kunnen vragen. Daarvoor is een wetswijziging nodig. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het goed dat het kabinet een QR-check voor de werkplek wil onderzoeken, waar gewenst en nodig voor een veiliger werkomgeving. Maar een plicht voor werkgevers om dat te doen, gaat de werkgeversorganisaties te ver.

FNV vindt dat het kabinet er te makkelijk overheen stapt dat met de plannen voor een QR-check grondrechten worden geschonden. Vice-voorzitter Jong spreekt van een "glijdende schaal, waarin werkgevers ook andere vragen over je medische gegevens willen stellen in het kader van risico- en kostenbeheersing."

Begin oktober bleek dat maar één groot accountantskantoor de medewerkers steekproefsgewijs naar een QR-code vraagt, in het kader van een veilige werkomgeving. Medewerkers die geen code kunnen laten zien, wordt gevraagd om weer vanuit huis te gaan werken.

Bron: ANP/Accountant

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.