Nieuws

Webinar: 'Continuïteit van organisaties is van groot belang voor ons allemaal'

De continuïteit van een organisatie is van groot maatschappelijk belang. Wat is hierin de rol van de accountant? Een NBA-webinar op 9 december aanstaande gaat in op die vraag.

Organisaties die met vertrouwen naar de toekomst kijken, zijn goed voor nieuwe banen, interessant voor investeerders en dragen bij aan een duurzame en veerkrachtige economie. Bedrijfsmodellen veranderen echter continu, onder meer door groeiende digitalisering en door de impact van klimaatverandering. Wat vandaag nog toekomstbestendig is, is dat morgen wellicht niet meer.

De NBA Werkgroep Continuïteit organiseert op 9 december (15.00-16.30 uur) het webinar ‘Continuïteit: ons gezamenlijke belang’, over de rol van de externe accountant bij (dis)continuïteit van organisaties.

Adequaat handelen

Als de continuïteit van een onderneming onder druk staat of wegvalt, heeft dit vaak grote gevolgen voor alle betrokkenen. Adequaat handelen in situaties van mogelijke discontinuïteit is essentieel, ook voor de externe accountant. Hoe vaak komt dit eigenlijk voor en wat betekent adequaat handelen concreet? En als adequaat handelen niet lukt, hoe komt dat en wat kunnen we ervan leren?

Tijdens het webinar worden resultaten gedeeld van onderzoeken, zoals een data-analyse door de Foundation for Auditing Research (FAR) naar faillissementen in Nederland tussen 2012 en 2020. Ook inzichten uit wetenschappelijke publicaties en een oorzaakanalyse rondom het tijdig en adequaat signaleren van continuïteitsvraagstukken in een onderneming komen aan de orde.

Sprekers

Sprekers tijdens het webinar zijn onder meer Noor Zetteler (partner Wijn en Stael), Carlo Renne (partner en Risk & Reputation Leader Deloitte) en Arnout Traas (commissaris Heijmans, Vreugdenhil en ABAB accountants en adviseurs).

De Werkgroep Continuïteit, een samenwerking tussen NBA, SRA en accountantsorganisaties, werkt in opdracht van de Stuurgroep Publiek Belang aan het thema continuïteit in het accountantsberoep. Met de onderzoeksresultaten, input uit gesprekken met stakeholders en het webinar op 9 december werkt de werkgroep  in de komende maanden concrete verbetervoorstellen uit. 

In een korte vlog kijken Agnes Koops (PwC) en Tjibbe Bosman (FAR) alvast vooruit naar het webinar. Die vlog en meer informatie over het webinar zijn te vinden op de website van de NBA. 

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.