Nieuws

Fiscaal surfen - Week 50

Een overzicht van het belastingnieuws dat Accountant.nl de afgelopen week tegenkwam op het web.

Corona

Verlenging coronasteun: een overzicht
Ondernemers, bedrijven en werkenden hebben in ieder geval tot 14 januari te maken met de aangescherpte coronamaatregelen. Die beperken de ruimte om te ondernemen. Het kabinet verlengt daarom het economisch steunpakket. Hiervoor trekt het kabinet 4,4 miljard euro uit.

Coalitieakkoord

Fiscale maatregelen in het coalitieakkoord
Het heeft veel te lang geduurd zei premier Rutte, maar eindelijk is dan het coalitieakkoord gepresenteerd. Flinke investeringen voor het klimaat en de arbeidsmarkt en de verhuurderheffing en jubelton worden afgeschaft. Ook spreekt het kabinet de ambitie uit het belastingstelsel te hervormen.
(Bron: Taxence)

Loonbelasting en sociale verzekering

Gewijzigd standpunt tijdelijke urenuitbreiding: lage AWf-premie mogelijk
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 het standpunt over de tijdelijke urenuitbreiding gewijzigd. Werkgevers die daardoor te veel premie AWf hebben betaald, kunnen die premie terugkrijgen. U vraagt de teruggaaf aan door uw aangiften loonheffingen over 2020 en 2021 te corrigeren.
(Bron: Belastingdienst)

Eigenrisicodrager met private uitvoerder? Geef uw keuze voor apart voortschrijdend cumulatief rekenen op tijd door
Vanaf 1 januari 2022 wordt wettelijk geregeld dat de private uitvoerder van een eigenrisicodrager geen rekening meer hoeft te houden met het loon van de werkgever voor wie de private uitvoerder de ZW- of WGA uitkeringen betaalt. Omgekeerd geldt dat ook: als eigenrisicodrager hoeft u bij het betalen van het loon geen rekening te houden met de uitkering die de private uitvoerder namens u betaalt. Het systeem van het voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) wordt dan apart voor de uitkeringen en het loon toegepast.
(Bron: Belastingdienst)

Btw

Bij betaling in termijnen is de btw al volledig verschuldigd als de prestatie is verricht
De coronacrisis heeft inmiddels wel doen blijken dat het van belang is dat uw onderneming voldoende liquide is. Nog steeds houdt deze crisis veel ondernemers in haar greep. Mogelijk vragen uw debiteuren om te betalen in termijnen of wilt u bepaalde debiteuren daarin graag faciliteren. Het is dan van belang dat u zich realiseert dat u de btw wel direct verschuldigd bent als de goederen al zijn geleverd of de dienst is verricht.
(Bron: BDO)

Veel starters laten btw-aftrek opstartkosten liggen
Uit een peiling van de Belastingdienst blijkt dat bijna een kwart van de startende ondernemers en zzp'ers de opstartkosten van hun bedrijf niet goed bijhoudt in hun btw-aangiften.
(Bron: TaxLive)

Nieuwe regels voor btw-tarieven leiden tot keuzestress en een toenemende complexiteit
De nieuwe tariefregels voor de btw, waarmee de EU-ministers van Financiën op 7 december akkoord zijn gegaan, leiden tot meer flexibiliteit en gelijkheid. Keerzijde van de medaille is keuzestress voor lidstaten en extra complexiteit voor ondernemers. Alles tegen elkaar afwegend is btw-specialiste Madeleine Merkx geen voorstander.
(Bron: TaxLive)

Schenkbelasting

Belastingvrij schenken? Profiteren van € 1.000 hogere vrijstelling kan tot uiterlijk 31 december
13-12-2021
In 2021 is de algemene vrijstelling voor de schenkbelasting tijdelijk verhoogd met € 1.000. U kunt nog van deze verhoging profiteren als u uiterlijk op 31 december 2021 een schenking doet.
(Bron: Belastingdienst)

Dividendstripping

Internetconsultatie alternatieven aanpak dividendstripping gestart
Het ministerie van Financiën consulteert vanaf vandaag zes alternatieve maatregelen om dividendstripping effectiever aan te pakken. Het kabinet vindt het namelijk ongewenst dat partijen door middel van dividendstripping geen of minder dividendbelasting betalen.
(Bron: Ministerie van Financiën)

Subsidieregeling praktijkleren

Subsidieregeling praktijkleren gepubliceerd
De Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg is gepubliceerd in de Staatscourant. De subsidieregeling heeft tot doel de directe en duurzame inzetbaarheid van werkzoekenden en werkenden op de arbeidsmarkt te verbeteren door kortdurende bij- en omscholing via praktijkleren in het mbo in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf te subsidiëren.
(Bron: Taxence)

Besluiten

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.