Nieuws

Investeren in circulair ondernemen in 2022 fiscaal aantrekkelijker

Investeren in duurzaamheid wordt komend jaar via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) extra fiscaal gestimuleerd voor ondernemingen.

Dat blijkt uit de nieuwe Milieulijst 2022, die een overzicht biedt van duurzame innovatieve bedrijfsmiddelen waarin ondernemers kunnen investeren om tegelijk belastingvoordeel te krijgen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat past de lijst jaarlijks aan, na consultatie met de markt.

Hogere MIA-aftrekpercentages (27, 36 en 45 procent) moeten duurzame investeringen een extra stimulans geven. Daarnaast komen investeringen in bedrijfsmiddelen uit de Milieulijst 2022 voor maximaal € 50 miljoen in plaats van € 25 miljoen per belastingplichtige per jaar en per bedrijfsmiddel in aanmerking. Bedrijven die grote investeringen doen in duurzame technieken worden zo beter ondersteund.

Voor de MIA\Vamil is komend jaar een bedrag van € 169 miljoen beschikbaar. Het MIA-budget is met € 30 miljoen per jaar verhoogd om transitiegerichte en innovatieve CO2-reducerende technieken extra te stimuleren, zoals productieapparatuur voor het voorkomen van CO2-vorming en apparatuur voor refurbishen en hergebruik.

Elektrische auto's 

In 2022 biedt de MIA\Vamil geen belastingvoordeel meer voor elektrische personenauto’s, omdat deze inmiddels gangbaar zijn geworden en daarom geen ondersteuning meer nodig hebben. Een elektrisch aangedreven personenauto met geïntegreerde zonnepanelen blijft wel in aanmerking komen.

Andere elektrische voertuigen, zoals bestelauto’s, blijven ook op de Milieulijst en stijgen waar mogelijk in voordeel. Elektrische snor-, brom- en motorfietsen komen niet meer in aanmerking voor de MIA\Vamil. Speedpedelecs wel.

Landbouw

De glastuinbouw ontwikkelt in hoog tempo technieken om efficiënter om te gaan met water en voedingsstoffen. Daar biedt de Milieulijst 2022 nieuwe mogelijkheden voor, zoals een systeem voor het meten van individuele voedingsstoffen. Voor duurzame stallen geldt dat de maximumbedragen per dierplaats zijn gestegen als gevolg van hogere bouwkosten. Investeringen in luchtwassers en zonnepanelen (als onderdeel van duurzame stallen) komen niet meer in aanmerking.

Om investeringen in circulaire gebouwen te stimuleren zijn aan de eisen extra opties toegevoegd. Zo is het in 2022 mogelijk om te kiezen voor een gebouw dat voor ten minste 50 procent (op volumebasis) uit hernieuwbare grondstoffen bestaat. Ook is een aantal nieuwe bedrijfsmiddelen opgenomen voor duurzame bouwmaterialen.

Meer informatie over de regelingen en wijzigingen ten opzichte van 2021 is te vinden via www.rvo.nl/miavamil.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.