Nieuws

RJ-Uiting 2021-14: Ontwerp-alinea's hoofdstuk 212 Materiële vaste activa

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft RJ-Uiting 2021-14: 'Ontwerp-alinea's hoofdstuk 212 Materiële vaste activa' uitgebracht.

De RJ stelt voor om in hoofdstuk 212 'Materiële vaste activa' verduidelijkingen aan te brengen met betrekking tot (1) het onderscheiden van belangrijke bestanddelen van een actief en de verwerking van vervangingen daarvan en (2) het onderkennen van afzonderlijke bestanddelen van vaste activa in combinatie met het vormen van een voorziening groot onderhoud. Daarnaast zijn de waardering van de onderhoudsvoorziening en de herstelvoorziening verduidelijkt.

Deze wijzigingen hebben ook invloed op RJ 252 'Voorzieningen' en RJk-hoofdstukken B2 'Materiële vaste activa' en B10 'Voorzieningen en niet in de balans opgenomen verplichtingen'.

Download RJ-Uiting 2021-14

De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl.

Bron: RJ

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.